Cách sử dụng từ bị trong tiếng Việt

Cách sử dụng từ bị trong tiếng Việt

Chào các bạn, trong bài viết này Tiếng Việt 24h xin được giới thiệu tới các bạn : Cách sử dụng từ bị trong tiếng Việt.

Cách sử dụng từ bị trong tiếng Việt

Vị trí của từ trong câu :

Là động từ biểu thị ý tiếp thụ.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Biểu thị ý tiếp nhận một việc làm, hành động nào đó do người / vật khác thực hiện hay gây ra. Việc làm, hành động đi sau “bị” thường là không tốt cho người / vật tiếp nhận.

Chú ý: “Bị” cũng có thể kết hợp với “bởi” để chỉ người / vật thực hiện hay gây ra hành động nào đó cho người / vật tiếp nhận (…bị + động từ + bởi…)

Ví dụ:

Hôm qua tớ bị mẹ mắng.

Máy tính của tớ bị thằng bé ấy phá hỏng mất rồi.

Cây dù của tôi bị ai lấy mất rồi.

Con mèo của tôi đã bị ai đó bắt trộm mất rồi.

Đứa bé ấy được nhận nuôi bởi một gia đình tốt bụng.

Theo như tin tức, đứa bé ấy đã bị bắt cóc bởi một người lạ mặt.

Điện thoại của tôi bị hỏng rồi nên không thể gọi cho cậu được.

A: Hôm qua sao cậu không đi học?
B: Vì tôi bị bệnh.

A: Sao quần áo con bẩn thế này?
B: Con bị ngã xe đạp.

Mời các bạn cùng tham khảo các cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt, cách dùng các từ tiếng Việt khác trong chuyên mục : ngữ pháp tiếng Việt

We on social : Facebook

Leave a Reply