Cách sử dụng từ kia trong tiếng Việt

Cách sử dụng từ kia trong tiếng Việt

Chào các bạn, trong bài viết này Tiếng Việt 24h xin được giới thiệu tới các bạn: Cách sử dụng từ kia trong tiếng Việt.

Cách sử dụng từ kia trong tiếng Việt

Cách dùng 1 :

Vị trí của từ trong câu :

Là đại từ chỉ định.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Nói về người, vật hay địa điểm ở xa người nói lẫn người nghe, nhưng có thể nhìn thấy được.

Chú ý: Phân biệt kia và ấy / đấy / đó:

+ “Kia” dùng để nói về người, vật, địa điểm ở xa người nói và người nghe nhưng có thể nhìn thấy được.

+ “Ấy / Đấy / Đó” nói về người, vật, địa điểm có thể hoặc không nhìn thấy được.

Ví dụ:

Kia là cái gì thế?

A: Kia là ai thế?
B: Hình như là học sinh mới.

Nghe nói hôm qua ở kia có xảy ra tai nạn.

Kia là con gì thế?

Đằng kia là lối thoát hiểm.

Nhìn kìa! Kia là cây cầu nổi tiếng ở Việt Nam đấy.

Cách dùng 2 :

Vị trí của từ trong câu :

Là chỉ định từ được đặt sau danh từ.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Chỉ người, vật ở xa người nói lẫn người nghe nhưng trong phạm vi có thể nhìn thấy được, hoặc chỉ một thời điểm không xác định.

Ví dụ:

Người kia là ai vậy?

Bức tranh kia trông đẹp quá.

Trước kia tôi từng sống ở đây.

Tòa nhà kia là tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Con mèo kia trông thật đáng yêu.

Tôi đã gặp anh ấy ở sân bay vào hôm kia.

Mời các bạn cùng tham khảo các cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt, cách dùng các từ tiếng Việt khác trong chuyên mục : ngữ pháp tiếng Việt

We on social : Facebook

Leave a Reply