Cách sử dụng từ là trong tiếng Việt

Cách sử dụng từ là trong tiếng Việt

Chào các bạn, trong bài viết này Tiếng Việt 24h xin được giới thiệu tới các bạn: Cách sử dụng từ là trong tiếng Việt.

Cách sử dụng từ là trong tiếng Việt

Cách dùng 1:

Vị trí của từ trong câu :

Là hệ từ (động từ nối) được dùng để nối hai thành phần của câu với nhau.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Biểu thị quan hệ đồng nhất về ngữ nghĩa giữa hai thành phần câu.

Chú ý:

+ Hệ từ “là” không dùng để chỉ sự tồn tại của một sự vật ở một địa điểm nào đó.

+ Sau hệ từ “là” thường là một danh từ, đại từ, số từ. Không dùng hệ từ “là” trước tính từ.

Ví dụ:

Tôi là người Việt Nam.

Hôm nay là thứ mấy vậy?

A: Người trong tấm hình này là ai vậy?
B: Cô ấy là bạn gái của tớ đấy.

Bây giờ là 7 giờ tối.

Đây là bộ phim mà tôi yêu thích.

Người tôi thích là cậu.

Cách dùng 2:

Vị trí của từ trong câu :

Là liên từ.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Biểu thị quan hệ có tính tất yếu giữa điều kiện và kết quả.

Chú ý:

+ Trong câu điều kiện – kết quả, có thể thay “là” bằng “thì”

+ Có thể sử dụng các hình thức kết hợp sau: nếu…là…; hễ…là…; mỗi khi…là…; cứ…là…; đã…là…

Ví dụ:

Nếu đã làm một việc gì đó là (thì) tôi sẽ làm đến cuối cùng.

Hễ trời mưa là đường ướt.

Cứ tới chiều là tôi lại thấy nhớ quê.

Mỗi khi đến hè là tôi lại cùng các bạn đi du lịch.

Cách dùng 3:

Vị trí của từ trong câu :

Là giới từ được dùng sau các động từ cảm nghĩ, nhận thức, nói năng như: nghĩ, cho, biết, nói, khen, chê…

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Chỉ điều được nêu ra sau giới từ “là” là nội dung mà các động từ cảm nghĩ, nhận thức, nói năng biểu thị.

Chú ý: Có thể sử dụng các hình thức kết hợp sau:

+ Giới từ “là” thường đứng sau các từ như: có thể, hình như, nghe nói, chắc…

+ …là ít / …là nhiều; …là cùng: Biểu thị sự đánh giá của người nói về số lượng hay phạm vi nào đó.

+ toàn là X / toàn X là X: Chỉ có một loại X, tất cả đều là X.

Ví dụ:

Anh ấy nói là ngày mai anh ấy sẽ đến đây.

Tôi nghĩ là chúng ta nên cùng nhau làm công việc này.

A: Sao cậu ấy vẫn còn chưa đến nữa? Đã trễ lắm rồi.
B: Chắc là cậu ấy còn đang ngủ đấy.

Tớ nghĩ cái áo ấy giá chỉ 35.000 đồng là cùng.

Cả căn phòng này toàn là bụi bẩn.

Cách dùng 4:

Vị trí của từ trong câu :

Là trợ từ.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Nhấn mạnh sắc thái khẳng định của câu.

Chú ý:

+ Trước trợ từ “là” phải là một phó từ chỉ mức độ cao (thật, rất, quá, khá…), sau trợ từ “là” thường là một tính từ hay động từ chỉ tình cảm, trạng thái.

+ Có thể sử dụng các hình thức kết hợp sau: có là bao nhiêu / không là bao nhiêu (biểu thị ý không nhiều theo đánh giá của người nói); X ơi là X (biểu thị cảm xúc của người nói về mức độ cao của X).

Ví dụ:

Cuốn truyện này thật là thú vị.

Bộ phim đó cũng khá là hay.

Số tiền này thì có là bao nhiêu. Anh không cần phải trả lại tôi đâu.

Cô ca sĩ ấy hát hay ơi là hay.

Bức tranh cậu vẽ rất là đẹp.

Mời các bạn cùng tham khảo các cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt, cách dùng các từ tiếng Việt khác trong chuyên mục : ngữ pháp tiếng Việt

We on social : Facebook

Leave a Reply