Cách sử dụng từ lắm trong tiếng Việt

Cách sử dụng từ lắm trong tiếng Việt

Chào các bạn, trong bài viết này Tiếng Việt 24h xin được giới thiệu tới các bạn: Cách sử dụng từ lắm trong tiếng Việt.

Cách sử dụng từ lắm trong tiếng Việt

Cách dùng 1:

Vị trí của từ trong câu :

Là tính từ được đặt trước danh từ.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Biểu thị số lượng cao, nhiều theo ý của người nói.

Chú ý: Có thể sử dụng các hình thức kết hợp sau:

– lắm + danh từ / những từ chỉ mức độ

– lắm lúc / lắm khi

– “lắm” có thể đi sau một số động từ hành động và thường diễn tả ý nghĩa xấu

– …cho lắm (vào); …cho lắm để…, …cho lắm để rồi…

– … (cho) lắm thì cũng… : Nêu phạm vi, giới hạn của mức độ, kết quả được xem là cao

Ví dụ:

Cậu có lắm áo đầm thế.

Hắn ta đúng là lắm lời.

Người lắm tiền chưa chắc đã hạnh phúc.

Lắm lúc tôi cảm thấy mình như người ngoài vậy.

Chơi game cho lắm vào rồi than mệt.

Cố gắng lắm thì cũng chỉ làm được chừng này thôi.

Cách dùng 2:

Vị trí của từ trong câu :

Là phó từ đứng sau tính từ, động từ trạng thái.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Đánh giá mức độ cao, vượt bình thường của đặc điểm, tính chất, trạng thái theo ý của người nói.

Chú ý: Có thể sử dụng hình thức kết hợp sau: không…lắm / không…cho lắm (phủ định với ý nghĩa giảm nhẹ)

Ví dụ:

Cậu vẽ đẹp lắm!

Bộ phim ấy thú vị lắm đó! Cậu xem thử đi.

Cô ấy hát không được hay cho lắm.

Món ăn này không ngon lắm.

Cậu nói đúng lắm!

Mời các bạn cùng tham khảo các cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt, cách dùng các từ tiếng Việt khác trong chuyên mục : ngữ pháp tiếng Việt

We on social : Facebook

Leave a Reply