Cách sử dụng từ “mới” trong tiếng Việt

Cách sử dụng từ “mới” trong tiếng Việt

Chào các bạn, trong bài viết này Tiếng Việt 24h xin được giới thiệu tới các bạn: Cách sử dụng từ “mới” trong tiếng Việt.

Cách sử dụng từ "mới" trong tiếng Việt

Cách dùng 1:

Vị trí của từ trong câu :

Là phó từ.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Diễn tả sự việc, thời gian trước thời điểm nói mà theo người nói là không lâu lắm.

Chú ý: Có thể sử dụng các hình thức kết hợp sau: vừa mới; mới vừa

Ví dụ:

Cậu ấy vừa mới về rồi.

Họ mới vừa đến.

Tớ mới mua được một cái váy rất đẹp.

Mới vừa nãy tôi còn gặp cô ấy ở đây mà, sao giờ lại không thấy đâu nữa rồi?

Tôi mới nhận được một bức thư từ gia đình.

Cách dùng 2:

Vị trí của từ trong câu :

Là phó từ.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Diễn tả ý sớm, ít, hạn chế về thời gian, số lượng, mức độ cho đến thời điểm nói.

Chú ý: 

– “Chỉ”, “có” có thể thay thế cho “mới”. Tuy nhiên, “mới” thường đặt sự việc trong trục thời gian, đến thời điểm đang được đề cập.

– Có thể sử dụng các hình thức kết hợp sau:

+ mới đầu: lúc bắt đầu, lúc đầu

+ mới đây: gần đây

+ mới…(mà) đã…: biểu thị tính chất quá sớm, quá ít của thời gian, số lượng, mức độ

+ mới đó đã…: biểu thị ý một sự việc, tình trạng, hành động xảy ra chưa lâu, nhưng có hàm ý là thời gian qua mau

+ mới…thôi: nhấn mạnh sự hạn chế về số lượng, mức độ của điều vừa được nói

+ Mới thôi!

Ví dụ:

Mới đầu tôi còn tưởng cô ấy là người Nhật Bản nhưng hóa ra là người Việt Nam.

Mới có 8 giờ tối thôi. Vẫn còn sớm mà.

Mới 5 giờ mà đã ăn tối rồi sao?

Cô ấy mới hai mươi thôi.

A: Anh đến lâu chưa?
B: Mới thôi!

Cách dùng 3:

Vị trí của từ trong câu :

Là giới từ.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Diễn đạt quan hệ điều kiện – kết quả.

Chú ý: Có thể sử dụng các hình thức kết hợp sau: chỉ…mới…; có…mới…; đến…mới…(biểu thị sự việc xảy ra vào một thời điểm nhất định và như thế là muộn so với bình thường); mãi…mới…(tương tự đến…mới… nhưng diễn tả ý nghĩa mạnh hơn).

Ví dụ:

Tôi phải làm cho xong công việc này rồi mới được về.

Có thử thì mới biết mình có làm được hay không.

Sản phẩm này phải đến mai mới có hàng.

Hôm qua, mãi 1 giờ sáng tớ mới ngủ được.

Trên đây là bài viết: Cách sử dụng từ “mới” trong tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo các cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt, cách dùng các từ tiếng Việt khác trong chuyên mục : ngữ pháp tiếng Việt

We on social : Facebook

Leave a Reply