Cách sử dụng từ những trong tiếng Việt

Cách sử dụng từ những trong tiếng Việt

Chào các bạn, trong bài viết này Tiếng Việt 24h xin được giới thiệu tới các bạn: Cách sử dụng từ những trong tiếng Việt.

Cách sử dụng từ những trong tiếng Việt

Cách dùng 1 :

Vị trí của từ trong câu :

Là lượng từ bất định.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Chỉ một tập hợp nào đó nhằm phân biệt, so sánh nó với tập hợp khác, hoặc chỉ một tập hợp bất định.

Chú ý: 

+ Phân biệt “những” và “các”: “Những” là quán từ bất định số nhiều, có thể kết hợp với các đại từ phiếm định như “gì”, “đâu”, “ai” để chỉ một tập hợp bất định. Còn “các” là quán từ xác định số nhiều.

+ Phân biệt “những” và “một”: “Những” là quán từ bất định số nhiều. “Một” là quán từ bất định số ít.

Ví dụ:

Những ai muốn tham gia xin điền vào đơn đăng ký này.

Hôm qua cậu đã đi đến những đâu?

Những cuốn sách được đặt gọn gàng trên kệ.

Những ngôi trường ở địa phương này đều đạt chuẩn quốc gia.

Cửa hàng đó có bán những bộ quần áo rất đẹp.

Cách dùng 2 :

Vị trí của từ trong câu :

Là trợ từ dùng trước số từ, tính từ hay động từ chỉ trạng thái tâm lý.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Chỉ số lượng quá nhiều theo người nói, hoặc nhấn mạnh tính chất của một trạng thái tâm lý.

Chú ý: 

+ Có thể sử dụng hình thức đến / tới + số từ thay cho “những” để diễn tả mức độ quá nhiều theo người nói.

+ “Những” trái nghĩa với “chỉ”, “chỉ có”, “có”.

+ Có thể sử dụng hình thức kết hợp sau: những…là… (chỉ số lượng quá nhiều theo người nói).

Ví dụ:

Mình những mong thư của anh ấy. Nhưng sao cả tuần vẫn chưa có?

Vì đói bụng nên nó ăn những 6 chén cơm. (Hoặc: Vì đói bụng nên nó ăn đến 6 chén cơm.)

Buổi trưa, tôi ngủ những 6 tiếng.

Phòng của cậu ấy toàn những sách là sách.

Cái áo này thật đắt, những 400.000 đồng.

Mời các bạn cùng tham khảo các cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt, cách dùng các từ tiếng Việt khác trong chuyên mục : ngữ pháp tiếng Việt

We on social : Facebook

Leave a Reply