Cách sử dụng từ quá trong tiếng Việt

Cách sử dụng từ quá trong tiếng Việt

Chào các bạn, trong bài viết này Tiếng Việt 24h xin được giới thiệu tới các bạn: Cách sử dụng từ quá trong tiếng Việt.

Cách sử dụng từ quá trong tiếng Việt

Cách dùng 1 :

Vị trí của từ trong câu :

Là động từ.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Chỉ sự vượt hơn giới hạn đã được quy định hoặc cái được xem là mốc.

Chú ý:

+ Nếu sau “quá” là một mức cụ thể thì có thể thay “quá” bằng “hơn”. Tuy nhiên, khi muốn nói về sự so sánh giữa người với người hay vật với vật, “hơn” và “quá” không thể thay thế cho nhau

Ví dụ: Anh ấy hơn tôi hai tuổi. (Không nói: Anh ấy quá tôi hai tuổi.)

+ “Quá” có thể kết hợp với một số danh từ như sau: quá chén, quá cỡ, quá tuổi, quá hạn, quá đáng, quá sức,…

Ví dụ:

Đừng làm việc quá sức nhé.

Nhìn trẻ vậy thôi chứ cô ấy đã quá 40 tuổi rồi đấy.

Cái áo này không quá 30.000 đồng đâu.

Hành lý này nặng quá 7kg.

Nó đã quá tuổi đi học rồi.

Cách dùng 2 :

Vị trí của từ trong câu :

Là phó từ, thường đứng sau tính từ, động từ trạng thái.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Chỉ một mức độ mà người nói cho là cao hơn mức bình thường, vượt giới hạn hay khả năng cho phép. Phó từ “quá” thường được dùng trong những câu cảm thán để bày tỏ cảm xúc trực tiếp về đối tượng mà người nói đang tiếp xúc hoặc mới tiếp xúc chưa lâu.

Chú ý: Có thể sử dụng các hình thức kết hợp sau:

+ quá…để…

+ quá chừng / quá cỡ / quá mức / quá sức / quá trời / quá thể / quá đỗi

+ X quá là X: thường dùng trong khẩu ngữ

+ quá lắm (cũng) (chỉ) X (X là giới hạn cao có thể đạt đến)

+ Động từ hành động (nói, làm, nghĩ, đi…) + quá: diễn tả ý nghĩa một hành động nào đó vượt ra ngoài giới hạn thông thường, cao hơn mức độ cho phép. Dùng trong khẩu ngữ.

Ví dụ:

Cô ấy hát hay quá!

Cô ấy quá trẻ để đảm nhận chức vụ này.

Phong cảnh ở đây đẹp quá chừng.

A: Cậu thấy món này thế nào? Có ngon không?
B: Ngon quá là ngon luôn ấy chứ!

Anh đừng có nói quá! Thằng nhóc ấy quá lắm cũng chỉ chọc ghẹo người khác cho vui thôi chứ không dám ăn cắp đồ đâu.

Mời các bạn cùng tham khảo các cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt, cách dùng các từ tiếng Việt khác trong chuyên mục : ngữ pháp tiếng Việt

We on social : Facebook

Leave a Reply