Cách sử dụng từ rồi trong tiếng Việt

Cách sử dụng từ rồi trong tiếng Việt

Chào các bạn, trong bài viết này Tiếng Việt 24h xin được giới thiệu tới các bạn: Cách sử dụng từ rồi trong tiếng Việt.

Cách sử dụng từ rồi trong tiếng Việt

Cách dùng 1 :

Vị trí của từ trong câu :

Là phó từ.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Biểu thị ý một hành động, trạng thái đã bắt đầu diễn ra trước thời điểm nói. Hành động hay trạng thái đó có thể đã chấm dứt hoặc chưa chấm dứt, hay có thể là điều hiện thực dựa vào ngữ cảnh.

Chú ý:

+ Trong nhiều trường hợp, “rồi” có thể được thay bằng “đã”.

+ Có thể sử dụng các hình thức kết hợp sau: đã…rồi (điều đã xảy ra tạo ra tình thế khó giải quyết, khó thay đổi); xong rồi.

Ví dụ:

Tôi đã nghe bài hát này nhiều lần rồi.

Tôi làm xong rồi.

Tôi đọc cuốn sách này rồi.

Đẹp lắm rồi! Nhanh lên, chúng ta chậm mất rồi.

Mọi người về hết rồi.

Cách dùng 2 :

Vị trí của từ trong câu :

Là liên từ.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Diễn tả sự nối tiếp về thời gian của hai hay nhiều sự việc, hoặc dùng để diễn tả quan hệ kéo theo (sự việc này dẫn đến sự việc khác).

Chú ý: Có thể sử dụng các hình thức kết hợp sau: rồi sau đó; rồi sao (nữa)?; rồi sau này; rồi đây; vừa rồi; mới vừa rồi; …rồi mới…; động từ 1 + đã, rồi hãy / đã rồi / rồi / rồi hẵng + động từ 2

Ví dụ:

Tôi ăn cơm rồi đi học bài.

Tôi phải làm xong hết công việc này rồi sau đó mới được về nhà.

A: Anh ấy cầm lấy tay tôi, rồi…
B: Rồi sao nữa?

Vừa rồi cậu nói với tớ cái gì đấy?

Nghỉ một chút rồi hẵng đi tiếp!

Mời các bạn cùng tham khảo các cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt, cách dùng các từ tiếng Việt khác trong chuyên mục : ngữ pháp tiếng Việt

We on social : Facebook

Leave a Reply