Cách sử dụng từ toàn trong tiếng Việt

Cách sử dụng từ toàn trong tiếng Việt

Chào các bạn, trong bài viết này Tiếng Việt 24h xin được giới thiệu tới các bạn: Cách sử dụng từ toàn trong tiếng Việt.

Cách sử dụng từ toàn trong tiếng Việt

Vị trí của từ trong câu :

Là tính từ được đặt trước danh từ tập hợp hoặc danh từ chỉ sự vật.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Chỉ mọi thành phần trong tập hợp (khi được đặt trước danh từ tập hợp); hoặc diễn tả tính chất chỉ có một loại sự vật nào đó trong tập hợp (khi được đặt trước danh từ chỉ sự vật).

Chú ý: Có thể sử dụng hình thức kết hợp sau: toàn X là X (X thường là danh từ không có định ngữ).

Ví dụ:

Vì mai là ngày lễ nên toàn công ty được nghỉ.

Lớp học này toàn nữ.

Trong thư viện toàn sách là sách.

Khu vực này toàn rác là rác.

Cô ấy mua toàn đồ ăn (Ngoài đồ ăn ra thì không mua gì khác cả).

Toàn nhân viên trong công ty đều được tăng lương.

Cậu ấy ăn toàn đồ ăn có hại cho sức khỏe.

Mời các bạn cùng tham khảo các cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt, cách dùng các từ tiếng Việt khác trong chuyên mục : ngữ pháp tiếng Việt

We on social : Facebook

 

 

 

Leave a Reply