Cách sử dụng từ vậy trong tiếng Việt

Cách sử dụng từ vậy trong tiếng Việt

Chào các bạn, trong bài viết này Tiếng Việt 24h xin được giới thiệu tới các bạn: Cách sử dụng từ vậy trong tiếng Việt.

Cách sử dụng từ vậy trong tiếng Việt

Cách dùng 1:

Vị trí của từ trong câu :

Là đại từ.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Thay thế cho một mệnh đề hoặc cho điều đã được đề cập trước đó (có thể không được nói ra trong cuộc đối thoại, nhưng cả người nói và người nghe đều biết).

Chú ý: 

– Trong hầu hết các trường hợp, “vậy” và “thế” (đại từ) có thể thay thế nhau.

– Có thể sử dụng các hình thức kết hợp sau:

+ Vậy, vậy thì, nếu vậy: có thể đứng đầu câu, liên kết với câu trước như là kết luận, kết quả của điều vừa nói.

+ Vậy là: thường đứng ở đầu câu, biểu hiện một suy diễn từ câu trước hoặc từ tình huống giao tiếp.

Ví dụ:

A: Tớ sẽ nói cho cô ấy biết mọi bí mật của anh ta.
B: Cậu làm vậy không hay đâu.

Cậu cho nhiều đường vào vậy sẽ ngọt lắm đó.

A: Cô ấy không có ở trong lớp.
B: Vậy là cô ấy đã về nhà rồi.

Mọi người mệt rồi à. Vậy thì chúng ta nghỉ một lát rồi đi tiếp nhé.

A: Anh ấy không chịu làm công việc này.
B: Nếu vậy tớ sẽ làm.

Cách dùng 2:

Vị trí của từ trong câu :

Là trợ từ cuối câu, dùng trong câu hỏi.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Hỏi về một sự thật đang diễn ra ở tại thời điểm nói; hoặc để hỏi về điều được biết là đã xảy ra; hoặc hỏi về điều đã được đề cập đến trong tình huống giao tiếp.

Chú ý: Trong nhiều các trường hợp, “vậy” có thể thay bằng các trợ từ “thế”, “đấy” / “đó”.

Ví dụ:

Em đang làm gì vậy?

A: Từ này phát âm như thế nào vậy?
B: Từ đó đọc là “Nhà”.

Hôm qua cậu đã đi đâu vậy? Sao lại không đến chỗ hẹn gặp mọi người?

Lúc em gọi điện đến cơ quan, anh đã đi đâu vậy?

A: Cậu đang vẽ gì vậy?
B: Tớ vẽ biển.

Cách dùng 3:

Vị trí của từ trong câu :

Là trợ từ cuối câu.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Dùng để đưa ra đề nghị về một lựa chọn thay thế cho ý định ban đầu.

Chú ý: Có thể sử dụng các hình thức kết hợp sau: Thôi, …vậy; đành…vậy

Ví dụ:

Chúng ta đi xem phim vậy.

A: Cậu ấy vẫn chưa đến.
B: Chúng ta vào trước vậy. Buổi hòa nhạc cũng sắp bắt đầu rồi.

Nếu cậu ấy không chịu làm công việc này thì để tôi làm vậy.

A: Cô ấy lúc nào cũng để chúng ta phải chờ.
B: Thôi, chúng ta ăn cơm trước vậy.

A: Trời mưa lớn thế này thì đi đâu được.
B: Đành ở nhà vậy.

Mời các bạn cùng tham khảo các cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt, cách dùng các từ tiếng Việt khác trong chuyên mục : ngữ pháp tiếng Việt

We on social : Facebook

 

 

Leave a Reply