Antonyms in Vietnamese

Antonyms in Vietnamese

In this post, Tiengviet24h will introduce to you: Antonyms in Vietnamese. Let’s start!

Antonyms in Vietnamese

What are antonyms?

Antonyms are words that have different phonetics and opposite meaning with each other. A multiple meaning word can belong to many pairs of antonyms.

Example: cứng – mềm (soft – hard); cao – thấp (tall – short); tốt – xấu (good – bad); xinh – xấu (beautiful – ugly); may – xui (lucky – unlucky); thắng – thua (to win – to lose); hiền – dữ (gentle – cruel); tươi – héo (fresh – withered); công bằng – bất công (fair – unfair);…

Classification

Antonyms are divided into 2 categories:

+ Complete antonyms: They are words that have opposite meaning with each other in all cases. When mentioning one word in a pair of complete antonyms, people immediately think of the other word in that pair of complete antonyms.

Example: dài – ngắn (long – short); cao – thấp (tall – short); xinh đẹp – xấu xí (beautiful – ugly); to – nhỏ (big – small); sớm – muộn (early – late); yêu – ghét (to love – to hate); may mắn – xui xẻo (lucky – unlucky); nhanh – chậm (fast – slow);…

+ Incomplete antonyms: When mentioning one word in a pair of incomplete antonyms, people don’t immediately think of the other word in that pair of incomplete antonyms.

Example: nhỏ – khổng lồ (small – giant); thấp – cao lêu nghêu (short – lanky); cao – lùn tịt (tall – dwarfish);…

You can refer to other pairs of antonyms in the following post: Some common pairs of antonyms in Vietnamese

Some Vietnamese idioms that have antonyms

Antonyms are often used in Vietnamese idioms. Below are some examples:

Lên voi xuống chó

Lá lành đùm lá rách

Đầu voi đuôi chuột

Đi ngược về xuôi

Trước lạ sau quen

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

Thất bại là mẹ thành công

Có mới nới cũ

Bán anh em xa mua láng giềng gần

Chết vinh còn hơn sống nhục

Kính trên nhường dưới

Cá lớn nuốt cá bé

Khôn ba năm, dại một giờ

Mềm nắn rắn buông

Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau

See other similar posts in category: Vietnamese grammar

We on social : Facebook

Leave a Reply