Everyday Vietnamese phrases on internet

Everyday Vietnamese phrases on internet

Hi veryone ! in this category Tiengviet24h will introduce you common Vietnamese phrases which are used in our daiyly activity. Let’s start with today’s topic : Everyday Vietnamese phrases on internet.

Everyday Vietnamese phrases on internet

đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ Internet
sign up with an Internet service provider

kết nối Internet
connect to the Internet

Máy tính này được kết nối với Internet
This computer is connected to the Internet

thiết lập kết nối Internet luôn bật
set up an always-on Internet connection

nghiện web
be addicted to the Web

dành phần lớn thời gian rảnh để sử dụng Internet
spend most of my spare time using the Internet

lên mạng
browse the Internet

thực hiện tìm kiếm bằng từ khóa này
do a search using this keyword

tra Google
do a Google search

tra google từ này
Google the word

làm cho các từ khóa cụ thể hơn
make the keywords more specific

thử thực hiện tìm kiếm với một số thuật ngữ
try doing a search with several terms

nhận được 10.000 lượt truy cập
get 10,000 hits

định vị trên Google Maps
locate on Google Maps

nhìn vào tòa nhà trên Chế độ xem phố
look at the building on Street View

tìm trang web
find the site

đánh dấu trang mạng
bookmark the site

thêm URL vào mục yêu thích
add the URL to the Favorites

tra từ trên mạng
look the word up on the Internet

tìm kiếm thông tin trên mạng
search for information on the Web

làm một số nghiên cứu trên mạng
do some research on the Internet

lướt mạng
surf the Internet

mua sắm trực tuyến
shop online

mua một vật phẩm hiếm tại sàn đấu giá trực tuyến
buy a rare item at the online auction

mua một bài hát trên mạng
buy a song on the Internet

đặt một cuốn sách trực tuyến
order a book online

sử dụng hiệu sách trên mạng
use a bookstore on the web

trả lại một mặt hàng
return an item

gửi lại một mục
send back an item

yêu cầu hoàn trả đầy đủ
ask for a full refund

sử dụng giao dịch ngân hàng online
use Internet banking

tải phim
download a movie

đặt trước một vé buổi hòa nhạc trực tuyến
pre-order a concert ticket online

đọc tin tức mới nhất trên một tờ báo trực tuyến
read latest news on an online newspaper

chơi một trò chơi trực tuyến
play an online game

trò chuyện với anh ấy trên mạng
chat with him on the Internet

gửi một tin nhắn trên bảng tin
post a message on a bulletin board

bị ngắt kết nối mạng
get a disconnected from the Internet

Let’s see other similar post on category : Vietnamese phrases.

We on social : Facebook

 

Leave a Reply