How to advice someone in Vietnamese

How to advice someone in Vietnamese

Hello everyone! In this post, Tiengviet24h will introduce to you: How to advice someone in Vietnamese. Let’s start!

How to advice someone in Vietnamese

Some useful sentences used to give an advice

How to give advice

+ [Anh / chị / cô / chú / …] nên / không nên ~ (You should / shouldn’t ~)

+ [Tôi / mình / em / con / …] nghĩ [anh / chị / cô / chú / …] nên / không nên ~ (I think you should / shouldn’t ~)

+ Nếu [tôi / mình / em / con / …] là [anh / chị / cô / chú / …], [tôi / mình / em / con / …] sẽ ~ (If I were you, I would ~)

+ Sao [anh / chị / cô / chú / …] không thử ~ ? (Why don’t you ~ ?)
Example: Sao cậu không thử cố gắng hết sức mình thay vì ngồi đó chờ người khác tới giúp? (Why don’t you try your best instead of waiting for someone else to help you?)

+ Tốt hơn hết là ~ (You had better ~)

How to ask for advice

+ [Tôi / mình / em / con / …] nên làm gì bây giờ? (What should I do now?)

+ [Tôi / mình / em / con / …] phải làm sao đây? (What should I do?)

+ Nếu [anh / chị / cô / chú / …] là [tôi / mình / em / con / …], [anh / chị / cô / chú / …] sẽ làm gì? (If you were me, what would you do?)

Some communication situations

Situation 1

A: Cậu đang làm gì thế?
A: What are you doing?

B: Tớ đang chọn đồ để ngày mai đi phỏng vấn.
B: I’m choosing something to wear for the interview tomorrow.

A: Đi phỏng vấn thì nên ăn mặc lịch sự. Hay là chọn bộ này đi.
A: You should dress politely when going for an interview. How about this one?

B: Được rồi, vậy thì ngày mai tớ sẽ mặc bộ này.
B: All right, then I will wear this one tomorrow.

Situation 2

A: Chết rồi!
A: Oh no!

B: Sao vậy?
B: What happened?

A: Tớ làm mất cây dù của chị rồi. Làm sao đây?
A: I lost my elder sister’s umbrella. What should I do?

B: Tớ thấy tốt hơn hết là cậu nên thú nhận với chị ấy đi, biết đâu chị ấy sẽ bỏ qua cho cậu.
B: I think you had better confess to her, maybe she will forgive you.

A: Tớ biết rồi.
A: I know.

Situation 3

A: Buồn ngủ quá đi.
A: I’m so sleepy.

B: Bộ hôm qua lại thức khuya nữa hả?
B: Did you stay up late again yesterday?

A: Ừ, hôm qua tớ thức đến 2 giờ sáng để xem phim.
A: Yeah, I stayed up until 2am watching movies.

B: Là con gái thì đừng nên thức khuya quá, sẽ không tốt cho da đâu.
B: As a girl, you shouldn’t stay up too late, it’s not good for your skin.

A: Tớ biết rồi, kể từ giờ tớ sẽ cố gắng đi ngủ sớm.
A: I know, I will try to go to bed early from now on.

Above is: How to advice someone in Vietnamese. We hope this post can help you improve your Vietnamese communication skills. Wish you all good study!

See other similar posts in category: speaking Vietnamese

We on social : Facebook

 

 

Leave a Reply