How to call someone in Vietnamese

How to call someone in Vietnamese

Hello everyone! In this post, Tiengviet24h will introduce to you: How to call someone in Vietnamese. Let’s start!

How to call someone in Vietnamese

Some useful sentences

How to call someone

+ Ê! / Nè! / Này! (Hey): You shouldn’t use with someone who you meet for the first time or someone with higher status than yourself

+ Anh / chị / cô / chú / … ơi
If you know that person’s name, you can use: [That person’s name] + ơi
Example: Anh Minh ơi; Ngọc ơi;…

+ Anh / chị / cô / chú / … ơi chờ một chút (Excuse me. Wait a minute)

+ Anh / chị / cô / chú / … ơi, cho tôi / mình / em / con / … hỏi (Excuse me, can I ask you something?)

+ Anh / chị / cô / chú / … ơi, cho tôi / mình / em / con / … nhờ một chút (Excuse me, can you help me?)

+ Anh / chị / cô / chú / … ơi, anh / chị / cô / chú / … làm rơi đồ / để quên đồ nè (Excuse me, you dropped / forgot this)

How to answer

+ Dạ / Vâng (Yes)

+ Có gì không ạ? (What’s the matter?)

+ Gì vậy ạ? (What’s the matter?)

+ Gì thế? (What?)

+ Anh / chị / cô / chú / … gọi tôi / mình / em / con / … hả? (Did you call me?)

+ Xin lỗi anh / chị / cô / chú / …, giờ tôi / mình / em / con / … đang bận / đang vội (I’m sorry, I’m busy now / I’m in a hurry)

Some communication situations on the topic: Call someone in Vietnamese

Situation 1

A: Anh ơi.
A: Honey.

B: Gì thế?
B: What?

A: Anh để quên mắt kính nè.
A: You forgot your glasses.

B: À, cảm ơn em nhé. Anh đi đây.
B: Oh, thank you. Bye.

A: Anh đi cẩn thận nhé.
A: Have a safe trip.

Situation 2

A: Con ơi cho chú hỏi chút.
A: Excuse me, can I ask you something?

B: Có gì không ạ?
B: What is it?

A: Xe buýt này có tới Suối Tiên không con?
A: Does this bus go to Suoi Tien?

B: Dạ có ạ.
B: Yes, it does.

A: À, cảm ơn con nha.
A: Thank you very much.

B: Dạ, không có gì đâu ạ.
B: You’re welcome.

Situation 3

A: Nè Lan ơi.
A: Hey Lan.

B: Chuyện gì?
B: What?

A: Cậu đi đổ rác giúp tớ luôn nhé.
A: Take out the trash for me.

B: Cái gì? Lại là tớ nữa hả? Tớ không đi nữa đâu, cậu tự đi đi.
B: What? It’s me again? I won’t take out the trash for you anymore, do it yourself.

A: Ơ đừng giận mà, để tớ đi đổ là được chứ gì.
A: Don’t be angry, I will do it.

Situation 4

A: Bé ơi cho chị nhờ chút.
A: Excuse me, can you help me?

B: Dạ.
B: Yes.

A: Em phụ chị khiêng cái bàn này ra ngoài kia nhé.
A: Please help me carry this desk over there.

B: Dạ được ạ.
B: OK.

A: Cảm ơn em nhiều lắm. Em uống nước gì không, để chị mua.
A: Thank you so much. Let me buy something for you to drink, what would you like?

B: Dạ thôi không cần đâu ạ.
B: You don’t need to do that.

Above is: How to call someone in Vietnamese. We hope this post can help you improve your Vietnamese communication skills. Wish you all good study!

See other similar posts in category: speaking Vietnamese

We on social : Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply