How to greet someone for the first time in Vietnamese

How to greet someone for the first time in Vietnamese

Hello everyone! When learning any language, one of the most important skill that you need to practice regularly are communication skills. Communication skills can help us easily communicate with the natives. Today, Tiengviet24h will introduce to you the series of lessons about Vietnamese communication skills by topic. In this post, let’s start with the topic: Greet someone for the first time. Let’s find out more about how to say hello and introduce yourself in Vietnamese through this post!

How to greet someone for the first time in Vietnamese

Some sentences used to greet someone for the first time

How to say hello

When meeting someone for the first time, we should say hello to that person. The most common greeting in Vietnamese is “Xin chào”. You can simply say “Xin chào”, or add the pronoun that indicates the person who you are talking with right after it, for example: Xin chào anh, Xin chào chị, Xin chào bạn, Xin chào ông… You can also say “Chào anh”, “Chào chị”, “Chào bạn”, Chào ông… instead of saying  “Xin chào~”.

You can learn more about how to say hello in Vietnamese through the post: How to say hello in Vietnamese

You can also refer to the following post to know how to address in Vietnamese: How to address in Vietnamese

Example:

Xin chào ông.

Dạ, cháu chào cô ạ.

How to ask someone’s name and introduce your name

Ask someone's name and introduce your name

You can ask someone’s name by using this structure: Tên của [đối tượng giao tiếp] + là gì?. The part [đối tượng giao tiếp] will be replaced by the appropriate pronoun that indicates the person who you are talking with. For example, if you are talking with the woman, you can ask “Tên của chị là gì?” or “Tên của cô là gì?”. You can also use shortened sentences such as: Tên [đối tượng giao tiếp] + là gì?; [Đối tượng giao tiếp] + tên gì?

Example:

Tên của bạn là gì vậy?

Cháu tên gì thế?

Tên anh là gì?

To introduce your name, you can use the following structure: Tên của tôi là + [tên của bạn]. Or you can use shortened sentences such as: Tên tôi là + [tên của bạn]; Tôi tên là + [tên của bạn]; Tôi + là + [tên của bạn]. The pronoun “tôi” will be replaced by another pronoun depending on who you are talking with.

Example:

Tên của tớ là Nam.

Tên tôi là Minh ạ.

Dạ, cháu tên là Ngọc ạ.

Mình là Lan.

In addition, at the first meeting, you can say Rất hân hạnh được làm quen với bạn or Rất vui được biết bạn after introducing your name. These sentences are used to express how happy you are to get to know someone. They mean “Nice to meet you” in English.

Some communication situations on the topic: Greet someone for the first time

Greet someone for the first time - Situation

Situation 1

John is Nam’s friend. When John came to Vietnam, Nam introduced John to his colleague, Lan.

Nam: Lan, đây là một người bạn mà tớ đã quen được khi còn học ở Anh. Cậu ấy tên là John. John, còn đây là Lan, đồng nghiệp của tớ.
Nam: Lan, this is my friend who I met when I was studying in England. His name is John. John, this is Lan. She is my colleague.

Lan: Chào cậu, tớ là Lan, rất vui được biết cậu.
Lan: I’m Lan. Nice to meet you.

John: Chào cậu, còn tớ là John, rất vui được biết cậu.
John: I’m John. Nice to meet you, too.

Lan: Tiếng Việt của cậu giỏi thật đấy.
Lan: Your Vietnamese is good.

John: Cảm ơn, cậu quá khen. Là nhờ Nam dạy cho tớ đấy.
John: Thank you. Nam taught me.

Situation 2

Alex is a new employee of a company in Vietnam. On the first day of work, he introduced himself to everyone in the company.

Alex: Xin chào mọi người. Tôi tên là Alex. Từ hôm nay, tôi sẽ làm việc cùng mọi người. Rất mong được mọi người giúp đỡ.
Alex: Hello everyone. My name is Alex. I will work with you from now on. I’m looking forward to working with everyone.

Nhân viên A (Nam): Chào anh, tôi là Nam. Rất hân hạnh được làm việc với anh.
Employee A (Nam): I’m Nam. Nice to meet you.

Nhân viên B (An): Chào anh, còn tôi tên là An. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, anh cũng đừng ngại mà hỏi chúng tôi nhé.
Employee B (An): My name is An. If you have any question, don’t hesitate to ask us.

Situation 3

Minh has just transferred to Khang’s school. At lunchtime, they introduced themselves to each other.

Khang: Chào bạn, bạn tên gì?
Khang: Hi, what your’s name?

Minh: Mình tên Minh, còn bạn?
Minh: I’m Minh, and you?

Khang: Mình tên Khang. Trước đây bạn học ở đâu thế?
Khang: I’m Khang. Where did you study before?

Minh: Trước đây mình học ở Hà Nội, nhưng do bố mình chuyển công tác vào Thành phố Hồ Chí Minh nên mình phải theo ông vào đây luôn.
Minh: I studied in Hanoi. We moved to Ho Chi Minh City because of my father’s work.

Khang: Thì ra là vậy.
Khang: I see.

Situation 4

A friend of the mother came.

Mẹ: Ôi, chào cậu, lâu lắm mới gặp.
Mother: Long time no see.

Cô bạn: Dạo này cậu sống tốt chứ?
The mother’s friend: How do you do?

Mẹ: Tốt lắm. À, đây là con của mình.
Mother: I’m fine. Oh, this is my daughter.

Con: Con chào cô ạ.
Daughter: Hello.

Cô bạn: Dễ thương quá. Con tên gì?
The mother’s friend: You’re so adorable. What your’s name?

Con: Dạ con tên là Ngọc ạ.
Daughter: My name is Ngoc.

Cô bạn: Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?
The mother’s friend: How old are you?

Con: Dạ con được 5 tuổi rồi ạ.
Daughter: I’m 5 years old.

Cô bạn: Đây, cô lì xì cho con nè.
The mother’s friend: This is for you.

Con: Con cảm ơn cô.
Daughter: Thank you very much.

Above is: How to greet someone for the first time in Vietnamese. We hope this post can help you improve your Vietnamese communication skills. Wish you all good study!

See other similar posts in category: speaking Vietnamese

We on social : Facebook

 

 

 

 

Leave a Reply