How to invite someone to do something in Vietnamese

How to invite someone to do something in Vietnamese

Hello everyone! In this post, Tiengviet24h will introduce to you: How to invite someone to do something in Vietnamese. Let’s start!

How to invite someone to do something in Vietnamese

Some useful sentences used to invite someone to do something

– How to invite someone:

+ [Time] anh / chị / cô / chú / … có rảnh không? (Are you free ~ ?)
Example: Mai em có rảnh không? (Are you free tomorrow?)

+ [Time] anh / chị / cô / chú / … có làm gì không? (Do you have any plans ~ ?)
Example: Chủ nhật này cậu có làm gì không? (Do you have any plans this Sunday?)

+ [Time] anh / chị / cô / chú / … có đi đâu không? (Are you going to go somewhere ~ ?)
Example: Cuối tuần này cậu có đi đâu không? (Are you going to go somewhere this weekend?)

+ (Anh / chị / cô / chú / …) [something you want to invite someone to do with you] với tôi / em / … nhé (Will you ~ with me?)
Example: Anh chơi game với em nhé (Will you play game with me?)

+ (Chúng ta / tụi mình / …) [something you want to invite someone to do with you] đi (Let’s ~)
Example: Đi xem phim đi (Let’s go for a movie)

+ Hay chúng ta / tụi mình / … [something you want to invite someone to do with you] đi (Let’s ~)
Example: Hay tụi mình chơi game đi (Let’s play game)

+ [Something you want to invite someone to do with you] với tớ / bọn tớ / … không? (Want to ~ with me / us?)
Example: Đi ăn với tớ không? (Want to have lunch with me?)

+ Anh / chị / cô / chú / … có muốn đi cùng không? (Would you like to join me?)

+ Anh / chị / cô / chú / … cũng tham gia chung cho vui (Let’s join with us)

– How to decline an invitation :

+ Xin lỗi, [time] tôi / em / … bận rồi / có việc rồi (Sorry, I’m busy ~ / I have things to do ~)
Example: Xin lỗi nha, mai tớ có việc rồi (Sorry, I have things to do tomorrow)

+ Tôi / em / … không đi được đâu (I can’t go with you)

+ Để khi khác nha / Để lần sau nha (Maybe another time / Maybe next time)

Some communication situations on the topic: Inviting someone to do something

Situation 1

A: Nè, chơi game không?
A: Hey, want to play game with me?

B: Không chơi đâu, tớ phải làm bài tập.
B: No, I have to do my homework.

A: Mai là chủ nhật mà. Để mai rồi làm.
A: Tomorrow is Sunday. Do it tomorrow.

B: Không thích, tớ muốn làm ngay bây giờ cơ. Cậu muốn chơi thì tự chơi một mình đi.
B: No, I want to do right now. If you want to play game, play by yourself.

Situation 2

A: Mai cậu rảnh không? Đi xem phim với tớ đi.
A: Are you free tomorrow? Let’s go for a movie.

B: Mai tớ phải đi làm thêm rồi. Để bữa khác đi.
B: I have to work part time tomorrow. Maybe some other time.

A: Vậy chủ nhật này được không?
A: How about this Sunday?

B: Cũng được. Chủ nhật này tớ không có bận gì cả.
B: Okay. I’m not busy this Sunday.

Situation 3

A: Tụi tớ đang tính đi Đầm Sen chơi, cậu cũng đi chung luôn nha.
A: We’re thinking of going to Dam Sen Park, let’s join with us.

B: Ừ. Mà chừng nào đi vậy?
B: Yeah. When will we go?

A: Sau khi thi xong.
A: After the exam.

B: Ừm, tớ biết rồi.
B: Got it.

Above is: How to invite someone to do something in Vietnamese. We hope this post can help you improve your Vietnamese communication skills. Wish you all good study!

See other similar posts in category: speaking Vietnamese

We on social : Facebook

Leave a Reply