How to say hello in Vietnamese

How to say hello in Vietnamese

Here are a few examples of Vietnamese greetings: Xin chào, Em chào chị, Cháu chào bác, Con chào bố,… Interesting, aren’t they? However, foreigners may find it hard to understand and even harder to apply. Therefore, today, we will introduce to you How to say hello in Vietnamese.

How to say hello in Vietnamese

How to say hello in Vietnamese

The followings are common ways of saying hello in Vietnamese :

Xin chào

Em chào chị

Em chào anh

Cháu chào chú

Cháu chào bác

Cháu chào cô

Cháu chào dì

Cháu chào ông

Cháu chào bà

Chào em

Chào cháu

Chào cậu

Chào bạn

Con chào bố

Con chào mẹ

Bác đi đâu đấy?

Em đi đâu đấy?

…(Tên người) đang làm gì đấy?

Say hello to the elder

When we have to greet the elders, Vietnamese always do it with respect. If you are children, it’s necessary to cross your hand and bow (especially to your grandparents).

Em chào anh/chị ạ – Cháu chào cô/ dì/chú/bác/ông/bà ạ.

It’s important for us to have both subject and the word “ạ” to show politeness and respect. In some cases, it’s fine to have one of the two elements.

Ex: Chào anh/chị ạ – chào cô/dì/chú/bác/ông/bà ạ.

Em chào anh/chị – Cháu chào cô/dì/chú/bác

Example: Visiting your grandparents’ house

Granchild: Cháu chào ông ạ (cháu chào bà ạ )! (Grandpa, grandma, hello)

Grandpa: Chào cháu ! Ngoan quá . Lại đây ông xem đã cao hơn tý nào chưa? (Oh, hello. Come here, let me see you.)

Grandchild: Dạ ! Bà dạo này có khỏe không ạ! (How do you do these days?)

Grandma: Cảm ơn cháu . Bà khỏe cháu ạ . Có cháu đến chơi là ông bà vui lắm! (I’m fine, thank you. We’re glad you came. )

Say hello to the younger

Chào em – Chào cháu

If you meet the younger, it’s usual for people to receive the greeting first then reply. Still, there are situations you can say it first if it’s the first time meeting or you want to be friendly.

Example: Visit a school in rural area

Me: Chào em nhé! (Hello)

Girl: Em chào chị ạ. (Hello)

Me: Rất vui được gặp em. (Nice to meet you)

Girl: Vâng. (Me too)

Me: Em bao nhiêu tuổi rồi? (How old are you)

Girl: Dạ, em năm nay 7 tuổi rồi ạ! (I turned 7 this year)

Me: Vậy à , hôm nay chị có món quà tặng em nhé! (Really? I brought you a gift today.)

Girl: Vâng . Em cảm ơn chị nhiều ạ! (Thank you very much.)

Me: Tạm biệt em nhé! Hẹn gặp lại. (Then see you around.)

Say hello to your friends

Chào cậu /Chào bạn /Hello

To a friend, even though you just met for the first time, Vietnamese still greet intimately by using pronouns “cậu” (you) and “tớ” (I). You can call the other by their name if you are closed as well. Specially, Vietnamese might use the word “Hello” to closed friends.

Example: In a study group

Me: A! Phương kìa! (Ah, Phuong is coming.)

Phuong: Chào Nam , cậu đến lâu chưa ? Xin lỗi mình đến muộn.

Me: Chào cậu , tớ cũng mới đến thôi. (Hi, I just got here.)

Phuong: Vậy chúng mình bắt đầu học nhé! (Then shall we start?)

Me: Bắt đầu thôi. (Okay.)

Say hello to your parents

Con chào bố/mẹ

You can address yourself as “con” and directly call your parents as “bố”, “mẹ”. To respond, the parents might say “chào con” or call the name directly. Even though parents are a part of the family, you still have to be respectful an polite.

Example: You just got home from school

Child: Con chào bố mẹ ạ! Con đi học mới về. (Mom! Dad! I’m home.)

Dad: Chào con , hôm nay học có vui không con? (Hi, did you have fun today?)

Child: Dạ vui bố ạ. Hôm nay con được điểm 10 môn toán bố ạ! (Yeah, I got a 10 in a Math test.)

Dad: Minh Anh giỏi quá . Vậy nhà mình hôm nay ăn ngon để thưởng cho Minh Anh nhé! (Good job. Shall we eat out today to celebrate?)

Use a question instead of saying hello

Greetings are very important in Vietnamese culture. Still, there are some cases that you can use a question instead of saying hello. It is usually used when hang out at someone else’s house (neighbors, friends,…); run into an acquaintance;…

Example: Thao happened to meet Mai on the way to the market

Thao: Ơ! Mai đấy à? Hôm nay đi chợ sớm thế? (Mai! You’re early today.)

Mai: Ừ, Thảo đấy à? Hôm nay nhà mình có khách nên đi sớm hơn chút mua đồ về còn kịp chuẩn bị . (Ah, Thao! We have a guest coming for lunch.)

Thao: Vậy à , thế cậu về đi cho mẹ làm đồ . Mình cũng đi mua cho xong đây . Tạm biệt nhé! (Really, then you should hurry home. I’m going as well. Bye!)

Mai: Vậy tạm biệt Thảo nhé . Gặp lại nhau sau vậy. (Okay, see ya.)

In Vietnamese culture, different people and situations will lead to different ways of greetings. In order to master this, you have to understand the context to choose the right word to the right people.

This article is written in Basic Vietnamese category. Please follow to read a lot more about Vietnamese.

We on social : Facebook

 

Leave a Reply