How to use cả in Vietnamese – Vietnamese grammar

How to use cả in Vietnamese – Vietnamese grammar

Hello everyone! In this post, we would like to introduce you to the lesson : How to use cả in Vietnamese – Vietnamese grammar.

How to use cả in Vietnamese - Vietnamese grammar

Usage 1:

Position in the sentence :

“Cả” is an adjective placed before unit nouns.

Meaning and example :

Meaning: “Cả” is placed before unit nouns (chiếc, cái, quyển, cuốn, nhà, nước, etc.) to indicate the whole of the unit.

Example:

Cả nước đang đón chào năm mới.
The whole country is welcoming the new year.

Ngày mai, cả nhà tôi sẽ đi dã ngoại.
My whole family will go on a picnic tomorrow.

Cả cái cửa hàng này không có một sản phẩm nào tốt cả.
This store doesn’t have any good products.

Tôi đã đọc xong cả quyển sách này rồi. Nó thật sự rất thú vị.
I have finished reading this whole book. It is really interesting.

Hắn ta cả ngày chỉ toàn nằm ngủ ở nhà.
He sleeps all day at home.

Cả tuần này tôi không đi học một ngày nào.
I haven’t gone to school for a week.

A: Kỳ nghỉ hè vừa qua cậu có đi đâu không?
B: Tớ không đi đâu cả. Tớ chỉ ở trong nhà cả ngày thôi.
A: Did you go somewhere last summer vacation?
B: I didn’t go anywhere. I just stayed indoors all day.

A: Cô chủ nhiệm của lớp mình sẽ chuyển sang trường khác vào tuần sau, nên cả lớp mình định sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay cho cô. Cậu hãy đến tham dự với tụi mình nhé!
B: Tất nhiên rồi!
A: Our class’s homeroom teacher will transfer to another school next week, so we are going to hold a farewell party for her. Please come and join us!
B: Of course!

Usage 2:

Position in the sentence :

“Cả” is a particle.

Meaning and example :

Meaning: Express a degree that exceeds a scope or limit.

Note: We can also use the following structures: cả…và…/cả…cả…/cả…lẫn…/cả…cũng…/kể cả…cũng…

Example:

Hắn dám mắng cả cấp trên của mình.
He even dared to scold his boss.

Anh ta đánh cả em gái của mình.
He even hit his younger sister.

Cả cô ấy cũng không biết giải bài toán này thì làm sao mà tớ biết được chứ.
Even she doesn’t know how to solve this problem, how can I know.

Kể cả có là cậu thì anh ta cũng không giúp đâu. Anh ta là một người rất ích kỷ.
Even if it’s you, he won’t help. He is a very selfish person.

Cả bài tập đơn giản thế này mà cũng không làm được thì cậu đừng mong đến việc đậu kỳ thi.
You can’t even do such a simple homework, don’t expect to pass the exam.

Cả người bạn thân nhất của tôi cũng không tán thành ý kiến của tôi.
Even my best friend didn’t agree with me.

Tôi muốn cả cậu và cô ấy đến đây vào ngày mai.
I want both you and her to come here tomorrow.

Tôi muốn có cả điện thoại lẫn máy ảnh.
I want to have both phone and camera.

See other Vietnamese grammar structures in category : vietnamese grammar

We on social : Facebook

Leave a Reply