How to use hàng in Vietnamese – Vietnamese grammar

How to use hàng in Vietnamese – Vietnamese grammar

Hello everyone! In this post, we would like to introduce you to the lesson : How to use hàng in Vietnamese – Vietnamese grammar.

How to use hàng in Vietnamese - Vietnamese grammar

Usage 1:

Position in sentence :

Is a quantifier placed before the noun indicating time.

Meaning and example :

Meaning: Expresses the repetition of time of an action or state.

Note: In this usage, we can use “hằng” instead of “hàng” to express the same meaning.

Example:

Hàng ngày, tôi đi đến trường bằng xe buýt.
Every day, I go to school by bus.

Tôi thích cái váy ấy đến mức mơ thấy nó hằng đêm.
I like that dress so much that I dream about it every night.

Hàng tháng, tôi được mẹ cho 100.000 đồng.
Every month, my mother gives me 100,000 dong.

Lễ hội này được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 hàng năm.
This festival is held on June 25 every year.

Tin tức được cập nhật hằng ngày.
News is updated daily.

Hàng tuần, tôi đến thư viện để học.
Every week, I go to the library to study.

Hằng ngày, tôi về đến nhà lúc 8 giờ tối.
Every day, I come home at 8pm.

Usage 2:

Position in sentence :

Is a particle.

Meaning and example :

Meaning: Expresses an undefined quantity that is considered to be a lot.

Note: The word “hàng loạt” expresses a great quantity of the same type, at the same time.

Example:

Tôi phải tốn cả hàng chục triệu đồng mới mua được cái điện thoại này.
It costs me tens of millions of dong to buy this phone.

Hàng loạt cây xanh bị chặt phá.
Rows of trees were cut down.

Hàng chục con tem mà tôi thu thập được bị ai đó lấy mất rồi.
Dozens of stamps I collected were stolen.

Có hàng trăm người đang xếp hàng trước cửa hàng đó.
There are hundreds of people lining up in front of that store.

Hàng loạt cửa hàng ở khu vực này đã đồng loạt đóng cửa.
Many stores in this area were simultaneously closed.

Kinh tế khó khăn, hàng loạt công ty bị phá sản.
Due to economic difficulties, many companies went bankrupt.

See other Vietnamese grammar structures in category : vietnamese grammar

We on social : Facebook

Leave a Reply