How to use rất in Vietnamese – Vietnamese grammar

How to use rất in Vietnamese – Vietnamese grammar

Hello everyone! In this post, we will introduce to you the lesson: How to use rất in Vietnamese – Vietnamese grammar.

How to use rất in Vietnamese - Vietnamese grammar

Position in sentence :

Is an adverb.

Meaning and example :

Meaning: Expresses a higher level beyond the normal requirement of a certain nature, property or state according to the speaker.

Note: 

+ We can use the following forms: rất là, rất đỗi, rất ư; rất mực

+ When words indicating quality or state such as mập, ốm, xấu, đẹp, trẻ, già, yếu, khỏe… are combined with ra, đi, lên, lại…, they can’t go with “rất”. For example: Cô ấy ngày càng trẻ ra – She looks younger and younger (We don’t say: Cô ấy ngày càng rất trẻ ra)

Example:

Cô ấy rất thông minh và tốt bụng. Mọi người ai cũng đều rất yêu quý cô ấy.
She is very smart and kind. Everyone loves her very much.

Tôi rất nhớ gia đình mình.
I miss my family very much.

Tôi rất là thích bộ phim này. Tôi đã xem đi xem lại nó 5 lần rồi mà vẫn không thấy chán.
I really like this movie. I’ve watched it for 5 times and still don’t get bored of it.

Quyển sách này rất ư là khó hiểu.
This book is really hard to understand

Người phụ nữ ấy rất mực yêu thương các con của mình.
That woman loves her children so much.

Other examples :

Tôi rất muốn ra Hà Nội chơi.
I really want to go to Hanoi.

Ông sống rất đỗi giản dị.
He lives extremely simply.

Tôi rất vui khi được biết anh.
It’s very nice to meet you.

Tôi rất hy vọng chúng ta có thể hợp tác cùng nhau để hoàn thành tốt công việc này.
I hope we can work together to accomplish this job.

Cô ấy ăn rất nhiều, nhưng lại không hề mập chút nào.
She eats a lot, but she doesn’t get fat at all.

Phở là một trong những món ăn mà tôi rất thích.
Pho is one of my favorite foods.

See other Vietnamese grammar structures in category : vietnamese grammar

We on social : Facebook

Leave a Reply