How to use sẽ in Vietnamese – Vietnamese grammar

How to use sẽ in Vietnamese – Vietnamese grammar

Hello everyone! In this post, we will introduce to you the lesson: How to use sẽ in Vietnamese – Vietnamese grammar.

How to use sẽ in Vietnamese - Vietnamese grammar

Position in sentence :

Is an adverb.

Meaning and example :

Meaning: Expresses something that will happen in the future, according to the speaker, or something that will happen in a certain condition.

Note:

– “Đã”, “đang”, “sẽ”, “sắp” is classified in the group of adverbs of time, in accordance with the past, the present and the future exclusively. “Đã” and “đang” indicate the reality of an event, while “sẽ” and “sắp” indicate the unreality of an event.

– We can use the following forms:

+ đã, đang và sẽ : used to affirm the existence and the continuation of an action.

+ vẫn sẽ

+ cũng sẽ

Example:

Theo như dự báo thời tiết, ngày mai trời sẽ mưa.
According to the weather forecast, it will rain tomorrow.

Tôi sẽ cố gắng học tốt để có thể thi đậu vào trường đại học mà mình thích.
I will try to study hard so I can pass the university I like.

Nếu có tiền, tôi sẽ mua xe hơi.
If I have money, I will buy a car.

Trận thi đấu sẽ bắt đầu lúc 16 giờ.
The match will start at 4 pm.

Chúng ta đã, đang và sẽ đấu tranh cho độc lập dân tộc.
We have struggled and still struggle for the independence of our nation.

Lễ hội vẫn sẽ được tổ chức kể cả khi trời mưa.
The festival will still be held even when it rains.

Nghe nói cậu ấy cũng sẽ tham gia vào cuộc thi này.
I heard he would also participate in the competition.

Chủ Nhật này, chúng tôi sẽ cùng nhau đi xem phim.
We will go to the cinema together this Sunday.

Dù cho công việc có khó khăn đến mấy, tôi vẫn sẽ cố gắng đến cùng.
No matter how hard the work is, I’ll still try my best to do it to the end.

See other Vietnamese grammar structures in category : vietnamese grammar

We on social : Facebook

Leave a Reply