How to use tại in Vietnamese – Vietnamese grammar

How to use tại in Vietnamese – Vietnamese grammar

Hello everyone! In this post, we will introduce to you the lesson : How to use tại in Vietnamese – Vietnamese grammar.

How to use tại in Vietnamese – Vietnamese grammar

Position in sentence :

Is a preposition.

Meaning and example :

Meaning: Indicates the specific position, location of a thing, an action or a process.

Note:

– “Tại” defines the place which is more exact than “ở”.

– We can use the following forms : tại gia (at one’s residence), tại chức (in-office), tại ngoại (out on bail), tại trận (on the spot), tại chỗ (on the spot)…

Example:

Lễ hội sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.
The festival will be held in Ho Chi Minh City.

Tên cướp bị bắt tại chỗ.
The robber was arrested on the spot.

Bị bắt gian tại trận.
To be caught.

Tôi đã được sinh ra tại bệnh viện này.
I was born in this hospital.

Tôi đã gặp chồng mình lần đầu tiên tại sân bay đó.
I met my husband for the first time at that airport.

Tôi đã mua cái cà vạt này tại cửa hàng đó.
I bought this tie at that store.

Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tại đây. Mọi người nhất định phải đến đúng giờ đó.
We will meet here tomorrow. Please come here on time.

Cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ chiều tại phòng này.
The meeting will take place in this room at 1 pm.

Lúc nãy tôi đã gặp anh ta tại đây.
I met him here just now.

Tôi quyết định sẽ làm việc tại công ty này.
I decided to work at this company.

Vào 10 năm trước có một vụ tai nạn rất khủng khiếp đã xảy ra tại nơi này.
A terrible accident happened at this place 10 years ago.

See other Vietnamese grammar structures in category : vietnamese grammar

We on social : Facebook

 

Leave a Reply