How to use tất cả in Vietnamese – Vietnamese grammar

How to use tất cả in Vietnamese – Vietnamese grammar

Hello everyone! In this post, we will introduce to you the lesson : How to use tất cả in Vietnamese – Vietnamese grammar.

How to use tất cả in Vietnamese – Vietnamese grammar

Position in sentence :

Is a pronoun. It can be used as the subject or object of a sentence.

Meaning and example :

Meaning: Refers to all units of a group.

Example:

A: Lớp chị có bao nhiêu người đi cắm trại?
B: Tất cả sẽ đi.
A: How many people in your class are going camping?
B: They are all going.

A: Chị muốn mua mấy cái áo?
B: Tôi sẽ mua tất cả.
A: How many shirts do you want to buy?
B: I will buy all.

A: Hôm nay đến lượt ai trực nhật vậy?
B: Hôm nay tất cả sẽ cùng làm.
A: Who is on duty today?
B: Everyone is on duty today.

Tính tiền hết tất cả cho tôi.
Charge me for all.

Khi thầy hiệu trưởng phát biểu, tất cả sẽ cùng đứng nghiêm.
When the principal speaks, everyone will stand upright.

Đồ ăn trông ngon quá! Tớ có thể ăn tất cả luôn đấy.
These dishes look delicious! I can eat them all.

A: Mấy bức tranh này đều là cậu vẽ hết à?
B: Tớ vẽ tất cả đấy. Có đẹp không?
A: Tất cả thật sự rất đẹp.
B: Cảm ơn cậu.
A: Did you draw all these pictures?
B: I drew all of them. Are they beautiful?
A: All are really beautiful.
B: Thank you.

Khi cô giáo bước vào lớp, tất cả đồng loạt đứng dậy và hô “Chào cô ạ!”.
When the teacher walked into the classroom, everyone stood up and said “Hello teacher”.

Những cuốn sách này tớ không cần nữa, nên tớ sẽ bỏ tất cả vào thùng rác.
I don’t need these books, so I will throw them all away.

A: Trong số các màu sắc, cậu thích màu nào nhất?
B: Tớ thích tất cả.
A: Which color do you like best?
B: I like all.

Khi cậu ấy vừa bước vào phòng, tất cả sẽ cùng hô: “Chúc mừng sinh nhật” thật to nhé.
As soon as he enters the room, let’s shout: “Happy Birthday” together.

Cái nào cũng đẹp hết. Tôi muốn mua tất cả nhưng lại không có đủ tiền.
Everything is so beautiful. I want to buy all of them but I don’t have enough money.

Khi phần trình diễn của nữ ca sĩ ấy kết thúc, tất cả đồng loạt đứng dậy vỗ tay.
When that female singer’s performance ended, everyone stood up and clapped for her.

See other Vietnamese grammar structures in category : vietnamese grammar

We on social : Facebook

 

 

Leave a Reply