How to use thôi in Vietnamese – Vietnamese grammar

How to use thôi in Vietnamese – Vietnamese grammar

Hello everyone! In this post, we will introduce to you the lesson : How to use thôi in Vietnamese – Vietnamese grammar.

How to use thôi in Vietnamese – Vietnamese grammar

Position in sentence :

Is a particle.

Meaning and example :

Meaning: Used to express the limits of the sphere, degree or uniqueness of things or actions.

Note: We can use the following forms: có…thôi; còn…thôi; (chỉ / có)…mà thôi; mới…thôi; (chỉ)…không thôi.

Example:

Anh chỉ yêu mình em thôi.
I love only you.

Chơi game ít thôi! Coi chừng hư mắt bây giờ.
Don’t play game too much! Your eyes can be damaged.

A: Hôm qua cậu có bị mẹ phạt vì về nhà trễ không?
B: Không, tớ chỉ bị nhắc nhở là lần sau không được về trễ như thế nữa thôi.
A: Did you get scolded for going home late by your mom yesterday?
B: No, I was just reminded not to go home so late next time.

A: Cuốn sách này có đắt không?
B: Không đắt đâu. Chỉ 20.000 đồng thôi.
A: Is this book expensive?
B: No, it is not expensive. It only costs 20,000 dong.

A: Xin lỗi cậu, tớ đến trễ.
B: Không sao đâu, tớ cũng chỉ mới tới thôi.
A: Sorry, I’m late.
B: It’s okay. I just arrived.

Tối qua tôi ngủ được có 2 tiếng thôi.
I slept only 2 hours last night.

A: Chị còn xà lách không?
B: Tôi còn bắp cải thôi.
A: Do you still have lettuce?
B: I only have cabbage left.

Nếu anh không cố gắng thì anh chỉ có thất bại mà thôi.
If you don’t try your best, you will fail. That’s all.

Phòng của cậu ấy chỉ toàn là truyện tranh không thôi.
His room is full of comics.

See other Vietnamese grammar structures in category : vietnamese grammar

We on social : Facebook

 

 

 

Leave a Reply