Hyperbole in Vietnamese

Hyperbole in Vietnamese

In this post, Tiengviet24h will introduce to you: Hyperbole in Vietnamese. Let’s start!

Hyperbole in Vietnamese

Hyperbole

– Hyperbole is a way of exaggerating the degree, scale, characteristics of things or phenomena to emphasize and increase expressiveness.

– Example (hyperbole is used in underlined words and phrases):

+ Câu hỏi này khó quá, nghĩ nát óc mà chẳng ra.
This question is too difficult, I have racked my brain but still can’t find the answer.

+ Cô ấy đẹp như tiên vậy.
She is beautiful like a fairy.

+ Sao cô ấy có thể mặc cái áo xấu ma chê quỷ hờn đó mà đi dự tiệc chứ.
How could she wear that damn ugly shirt to the party.

+ Thanh niên mình đồng da sắt mà lại không khiêng nổi một cái bàn thì đúng là mất mặt.
It would be a shame if a young man with iron constitution couldn’t carry a table.

+ Cứ mỗi lần hồi hộp là mồ hôi lại túa ra như mưa.
Every time I get nervous, I sweat profusely.

+ Tớ không muốn ngủ cùng phòng với cậu ấy nữa đâu, cậu ấy ngáy như bò rống ấy.
I don’t want to sleep in the same room with him anymore, he snores like a pig.

Some Vietnamese idioms using hyperbole

Hyperbole is often used in Vietnamese idioms, below are some example:

+ Nhanh như chớp

+ Đen như cột nhà cháy

+ Khỏe như voi

+ Ăn như mèo

+ Lớn như thổi

+ Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn

+ Xấu như ma

+ Đẹp như tiên

+ Hiền như đất

+ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối

+ Nghiêng nước nghiêng thành

+ Mình đồng da sắt

+ Dời non lấp bể

Distinguish between hyperbole and boast

Hyperbole Boast
Same  Saying something that is untrue, exaggerating the truth.
Different

A way to make a strong impression and increase expressiveness.

Saying something that is untrue and bogus to boast. It often has negative effects.

See other similar posts in category: Vietnamese grammar

We on social : Facebook

Leave a Reply