Some Vietnamese sentences used on birthday

Some Vietnamese sentences used on birthday

Hello everyone! In this post, Tiengviet24h will introduce to you: Some Vietnamese sentences used on birthday. Let’s start!

Some Vietnamese sentences used on birthday

Some common sentences

+ Chúc mừng sinh nhật (Happy birthday)

+ Chúc anh / chị / cô / chú / … sinh nhật vui vẻ (Wish you a happy birthday)

+ Sinh nhật vui vẻ nha (Happy birthday)

+ Tặng anh / chị / cô / chú / … nè (This present is for you)

+ Quà của anh / chị / cô / chú / … nè (This is your present)

+ Anh / chị / cô / chú / … mau ước đi (Make a wish)

+ Anh / chị / cô / chú / … thổi nến đi (Blow out the candles)

+ Nhập tiệc thôi (Let’s start the party)

+ Cảm ơn nha (Thank you)

+ Có quà cho tôi / mình / em / con / … không? (Do you have a present for me?)

+ Quà của tôi / mình / em / con / … đâu? (Where is my present?)

Some communication situations on the topic: Birthday

Situation 1

A: Sinh nhật vui vẻ nha!
A: Happy birthday!

B: Cảm ơn cậu. Có quà cho tớ không?
B: Thank you. Do you have a present for me?

A: Đương nhiên là có rồi. Đây nè.
A: Of course I have. Here it is.

B: Ôi, cảm ơn nhiều. Cái gì trong đây thế?
B: Thank you very much. What is inside it?

A: Cậu mở ra xem đi, bảo đảm cậu sẽ thích mê cho mà coi.
A: Open it, I’m sure you will love it.

Situation 2

A, B, C: Chúc mừng sinh nhật!
A, B, C: Happy birthday!

D: Cảm ơn nhé. Cứ tưởng là các cậu quên luôn rồi chứ.
D: Thank you very much. I thought you forgot my birthday.

A: Làm sao mà quên được ngày trọng đại này chứ!
A: How can we forget this big day?

B: Nè nè, cậu mau ước đi.
B: Hey, make a wish.

C: Xong rồi, nhập tiệc thôi!
C: OK, let’s start the party!

Situation 3

A: Tặng cậu nè.
A: This present is for you.

B: Cảm ơn nhé. Cậu đến dự tiệc sinh nhật của tớ là được rồi, cần gì phải quà cáp.
B: Thank you very much. I’m very happy that you can come to my birthday party, you don’t need to prepare a present for me.

A: Sinh nhật thì phải tặng quà chứ.
A: It’s natural to give you a present on your birthday.

B: Tớ mở ra nhé.
B: Can I open it?

A: Ừ.
A: Sure.

B: Ôi, là giày à. Tớ thích lắm, cảm ơn cậu nhiều lắm.
B: Wow, it’s a pair of shoes. I love it, thank you so much.

Above is: Some Vietnamese sentences used on birthday. We hope this post can help you improve your Vietnamese communication skills. Wish you all good study!

See other similar posts in category: speaking Vietnamese

We on social : Facebook

 

 

Leave a Reply