Speaking Vietnamese in a barber shop

Speaking Vietnamese in a barber shop

Hello everyone! In this post, Tiengviet24h will introduce to you: Speaking Vietnamese in a barber shop. Let’s start!

Speaking Vietnamese in a barber shop

Some useful sentences used in a barber shop

Customer

+ Anh / chị / cô / chú / … muốn cắt tóc (I’d like a haircut, please)

+ Cắt theo kiểu này cho anh / chị / cô / chú / … nhé (Cut this style, please)

+ Nhuộm cho anh / chị / cô / chú / … màu ~ nhé (Dye my hair ~ , please)

+ Cắt ngắn cho anh / chị / cô / chú / … (Cut it short, please)

+ Uốn / duỗi tóc cho anh / chị / cô / chú / … nhé (I’d like a perm / I’d like to get my hair straighten)

+ Hớt như cũ nhé (Make it the same style, please)

+ Anh / chị / cô / chú / … muốn gội đầu (Wash my hair, please)

+ Cạo trọc cho anh / chị / cô / chú / … nhé (Completely shaven, please)

+ Đừng cắt ngắn quá (Don’t cut my hair too short)

Staff

+ Anh / chị / cô / chú / … ngồi chờ một lát nhé (Please wait for a moment)

+ Anh / chị / cô / chú / … muốn làm gì ạ? (What would you like to do?)

+ Anh / chị / cô / chú / … muốn cắt sao ạ? (How would you like me to cut it?)

+ Cắt như cũ phải không ạ? (Cut the same style, right?)

+ Anh / chị / cô / chú / … muốn nhuộm màu nào ạ? (What color would you like me to dye your hair?)

+ Anh / chị / cô / chú / … có muốn gội đầu không ạ? (Would you like me to wash it?)

+ Như vậy được chưa ạ? (Do you like this?)

Some communication situations on the topic: Speaking Vietnamese in a barber shop

Situation 1

A: Chị muốn làm gì ạ?
A: What would you like?

B: Cắt tóc cho chị nhé.
B: I’d like a haircut, please.

A: Vâng, chị ngồi vào ghế đi ạ.
A: Yes, please sit here.

B: Chị muốn cắt kiểu nào?
B: How would you like me to cut it?

A: Hmm, em cắt kiểu này cho chị nhé, nhưng mà phần mái đừng cắt ngắn quá.
A: Hmm, this style, please. But don’t cut my bangs too short.

B: Dạ em biết rồi.
B: OK.

Situation 2

A: Chà, đông khách ghê.
A: Wow, it’s so crowded.

B: Chị với bé chờ một lát nhé.
B: Please wait for a moment.

………………………………………………………………………………………………………….

B: Chị muốn làm gì ạ?
B: What would you like?

A: Em cắt mái ngố cho bé nhé.
A: Cut a fringe for my daughter, please.

B: Dạ vâng.
B: OK.

Situation 3

A: Nhuộm tóc cho anh nhé.
A: I’d like it coloured.

B: Anh muốn nhuộm màu nào ạ?
B: What colour would you like?

A: Nhuộm cho anh màu nâu đi em.
A: Dye my hair brown, please.

B: Vâng…Như vậy được chưa ạ?
B: Yes…Do you like it?

A: Ừm, màu đẹp lắm.
A: Yes, nice color.

Situation 4

A: Em cắt tóc cho chị nhé.
A: I’d like a haircut, please.

B: Chị muốn cắt sao ạ?
B: How would you like me to cut it?

A: Em cắt ngắn đến ngang vai cho chị, sau đó thì nhuộm đen nhé.
A: Please cut my hair to shoulder length, then dye it black.

B: Vâng ạ.
B: OK.

Above is: Speaking Vietnamese in a barber shop. We hope this post can help you improve your Vietnamese communication skills. Wish you all good study!

See other similar posts in category: speaking Vietnamese

We on social : Facebook

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply