The comparatives in Vietnamse

The comparatives in Vietnamse

In this post, Tiengviet24h will introduce to you: The comparatives in Vietnamse. Let’s start!

The comparatives in Vietnamse

Let’s learn about the comparison of equality in Vietnamese:

So sánh bằng (Equality)

– Structure:

Subject 1 + (verb) + adjective + bằng / như / y như / giống như / chẳng khác gì + subject 2

Noun 1 + như / y như / giống như / trông như / chẳng khác gì + noun 2

– Example:

Cô ấy hát hay như ca sĩ vậy.
She sings as beautifully as a singer.

Việc này dễ như trở bàn tay.
It’s as easy as turning a hand over.

Xe này chạy nhanh bằng xe kia.
This car is as fast as that car.

Miếng vải này dài bằng miếng vải kia.
This cloth is as long as that cloth.

Cậu ấy chạy chậm y như rùa.
He runs as slowly as a turtle.

Trẻ em như búp trên cành.
Children like young leaf on branches.

Bóng của chiếc xe chẳng khác gì bóng con voi.
The shadow of the car is like the shadow of an elephant.

Cô ấy trông như một nàng công chúa vậy.
She looks like a princess.

So sánh hơn kém (Comparative)

– Structure:

Subject 1 + (verb) + adjective + hơn + subject 2

Subject 1 + (verb) + adjective + gấp ~ lần + subject 2

Subject 1 + không + (verb) + adjective + bằng / như + subject 2
Or: Subject 1 + (verb) + không + adjective + bằng / như + subject 2

– Example:

Minh cao hơn An.
Minh is taller than An.

Tớ học giỏi hơn cậu ấy nhiều.
I study much better than him.

Quyển vở đắt gấp 2 lần cây bút.
The notebook is 2 times more expensive than the pen.

Xe máy chạy nhanh gấp mấy lần xe đạp.
Motorbikes are several times faster than bicycles.

Cái áo này không rẻ bằng cái áo kia.
This shirt is not as cheap as that shirt.

Cô ấy không đẹp bằng cậu.
She is not as beautiful as you.

Cậu ấy chạy không nhanh bằng tớ / Cậu ấy không chạy nhanh bằng tớ.
He doesn’t run as fast as me.

Tớ vụng về lắm chứ không khéo tay như cậu đâu.
I’m clumsy, I am not as skillful as you.

Canh hôm nay không ngon như hôm qua.
Today’s soup is not as good as yesterday’s soup.

See other similar posts in category: Vietnamese grammar

We on social : Facebook

Leave a Reply