Vietnamese vocabulary about Christmas

Vietnamese vocabulary about Christmas

Continuing the series of Vietnamese vocabulary by themes, today Tiengviet24h will introduce to you: Vietnamese vocabulary about Christmas. Let’s start!

Vietnamese vocabulary about Christmas

Some common words about Christmas

Bít tất : Stockings

Cây tầm gửi : Mistletoe

Cây thông : Pine

Cây thông Noel : Christmas tree

Chuông : Bell

Dây đèn : Fairy lights

Lò sưởi : Fireplace

Nến : Candle

Ngôi sao : Star

Người tuyết : Snowman

Ông già Noel : Santa Claus

Ống khói : Chimney

Quà giáng sinh : Christmas gift

Quả châu : Bauble

Ruy băng : Ribbon

Thiệp giáng sinh : Christmas card

Tuần lộc : Reindeer

Vòng nguyệt quế Giáng sinh : Christmas wreath

Xe trượt tuyết : Sleigh

You can find out more similar articles in the category: Vietnamese by themes

We on social : Facebook

Leave a Reply