Vietnamese vocabulary about fears

Vietnamese vocabulary about fears

Continuing the series of Vietnamese vocabulary by themes, today Tiengviet24h will introduce to you: Vietnamese vocabulary about fears. Let’s start!

Vietnamese vocabulary about fears

Some common words about fears

Sợ ánh sáng : Photophobia

Sợ bác sĩ : Iatrophobia

Sợ bay : Aerophobia

Sợ bẩn : Mysophobia

Sợ biển : Thalassophobia

Sợ bóng tối : Nyctophobia

Sợ búp bê : Pediophobia

Sợ chết : Thanatophobia

Sợ chó : Cynophobia

Sợ chú hề : Coulrophobia

Sợ cô đơn : Monophobia

Sợ côn trùng : Entomophobia

Sợ đám đông : Demophobia

Sợ đàn ông : Androphobia

Sợ đau : Algophobia

Sợ độ cao : Acrophobia

Sợ động vật : Zoophobia

Sợ đụng chạm : Chiratophobia

Sợ già : Gerascophobia

Sợ gương : Catoptrophobia

Sợ không gian hẹp : Claustrophobia

Sợ kim tiêm : Trypanophobia

Sợ lỗ : Trypophobia

Sợ lửa : Pyrophobia

Sợ ma : Phasmophobia

Sợ máu : Hemophobia

Sợ mèo : Ailurophobia

Sợ người lạ : Xenophobia

Sợ nhện : Arachnophobia

Sợ nước : Aquaphobia

Sợ phát biểu trước đám đông : Glossophobia

Sợ phụ nữ : Gynophobia

Sợ rắn : Ophidiophobia

Sợ sấm sét : Astraphobia

Sợ tiền : Chrometophobia

Sợ tiếng ồn : Phonophobia

You can find out more similar articles in the category: Vietnamese by themes

We on social : Facebook

Leave a Reply