Vietnamese vocabulary about folk games

Vietnamese vocabulary about folk games

Continuing the series of Vietnamese vocabulary by themes, today Tiengviet24h will introduce to you: Vietnamese vocabulary about folk games. Let’s start!

Vietnamese vocabulary about folk games

Some common words about folk games

Bắn bi : Marbles

Bầu cua tôm cá : Gourd-crab-shrimp-fish

Bịt mắt bắt dê : Blind man’s buff

Chọi gà : Cock fighting

Chơi chuyền : Bamboo jacks

Cờ caro : Tic-tac-toe

Cờ cá ngựa : Parcheesi

Cờ người : Human chess

Cờ tướng : Chinese chess

Cờ vây : Go

Cướp cờ : Capture the flag

Đá cầu : Shuttlecock kicking

Đánh quay : Spinning tops

Đấu vật : Wrestling

Đếm sao : Counting stars

Đi cà kheo : Stilt walking

Kéo co : Tug of war

Kéo cưa lừa xẻ : Chanting while sawing wood

Oẳn tù tì : Rock, paper, scissors, shoot

Ô ăn quan : Mandarin square capturing

Mèo đuổi chuột : Cat and mouse game

Nhảy bao bố : Sack racing

Nhảy dây : Jump rope

Nhảy lò cò : Hopscotch

Nhảy sạp : Bamboo dancing

Rồng rắn lên mây : Dragon-snake

Thả diều : Flying kite

Trốn tìm : Hide-and-seek

You can find out more similar articles in the category: Vietnamese by themes

We on social : Facebook

Leave a Reply