Vietnamese vocabulary about internal organs

Vietnamese vocabulary about internal organs

Continuing the series of Vietnamese vocabulary by theme, today Tiengviet24h will introduce to you: Vietnamese vocabulary about internal organs. Let’s start!

Vietnamese vocabulary about internal organs

Some common words about internal organs

Não : brain

Tuyến giáp : thyroid

Khí quản : trachea

Thực quản : esophagus

Mạch máu : blood vessel

Phổi : lung

Tim : heart

Gan : liver

Dạ dày : stomach

Lá lách : spleen

Thận : kidney

Bàng quang : urinary bladder

Túi mật : gall bladder

Tụy : pancreas

Tá tràng : duodenum

Trực tràng : rectum

Ruột non : small intestine

Ruột già : large intestine

Ruột thừa : appendix

Hậu môn : anus

You can find out more similar articles in the category: Vietnamese by themes

We on social : Facebook

 

 

 

 

Leave a Reply