Vietnamese vocabulary about love

Vietnamese vocabulary about love

Continuing the series of Vietnamese vocabulary by themes, today Tiengviet24h will introduce to you: Vietnamese vocabulary about love. Let’s start!

Vietnamese vocabulary about love

Some common words about love

Cặp đôi : couple

Mối tình đầu : first love

Người yêu : lover

Bạn trai : boyfriend

Bạn gái : girlfriend

Người yêu mới >< Người yêu cũ : new lover >< ex-lover

Bạn trai (gái) mới >< Bạn trai (gái) cũ : new boyfriend (new girlfriend) >< ex-boyfriend (ex-girlfriend)

Tình địch : one’s rival in love

Phải lòng, cảm nắng : to fall in love

Tương tư : to be lovesick

Yêu thầm, thích thầm ai đó: to have a crush on someone

Yêu đơn phương : unrequited love

Yêu từ cái nhìn đầu tiên : love at first sight

Hẹn hò : to date with

Nắm tay : hold hands

Ôm : to hug

Hôn : to kiss

Cãi nhau : to get in a fight

Chia tay : to break up

Làm lành : to make peace with

Tán tỉnh : to flirt

Tỏ tình : to confess one’s love to someone

Thất tình : to be disappointed in love

Ngoại tình : to have an affair

Bị cắm sừng : to be cuckolded

Bị đá : to be dumped

Cầu hôn ai đó: to propose to someone

You can find out more similar articles in the category: Vietnamese by themes

We on social : Facebook

Leave a Reply