Vietnamese vocabulary about medical instruments

Vietnamese vocabulary about medical instruments

Continuing the series of Vietnamese vocabulary by theme, today Tiengviet24h will introduce to you: Vietnamese vocabulary about medical instruments. Let’s start!

Vietnamese vocabulary about medical instruments

Some common words about medical instruments

Bảng kiểm tra thị lực : eye chart

Băng keo cá nhân : sticking plaster

Bông gòn : cotton wool

Cái cáng : stretcher

Cái cân : scales

Cái nạng : crutch

Cồn : alcohol

Dao mổ : scalpel

Hộp cứu thương : first aid kit

Kéo y tế : medical scissors

Khẩu trang y tế : surgical mask

Ống nghe : stethoscope

Ống tiêm : syringe

Máy đo huyết áp : blood pressure monitor

Máy sốc điện : defibrillator

Mặt nạ ôxi : oxygen mask

Nhiệt kế : thermometer

Que đè lưỡi : tongue depressor

Que thử thai : pregnancy test stick

Xe lăn : wheelchair

You can find out more similar articles in the category: Vietnamese by themes

We on social : Facebook

 

 

Leave a Reply