Vietnamese vocabulary about the Mid-autumn festival

Vietnamese vocabulary about the Mid-autumn festival

Continuing the series of Vietnamese vocabulary by themes, today Tiengviet24h will introduce to you: Vietnamese vocabulary about the Mid-autumn festival . Let’s start!

Vietnamese vocabulary about the Mid-autumn festival

Some common words about the Mid-autumn festival

Chị Hằng : The Moon Lady

Chú Cuội : The Moon Boy

Thỏ ngọc : The Moon Rabbit

Ông Địa : Big Head Buddha

Cây đa : Banyan tree

Cung trăng : Moon Palace

Trăng tròn : Full moon

Bánh trung thu : Mooncake

Mặt nạ : Mask

Đèn lồng : Lantern

Đèn ông sao : Star-shaped lantern

Đèn cá chép : Carp-shaped lantern

Đèn kéo quân : Revolving lantern

Tò he : Toy figurine

Lễ rước đèn : Lantern parade

Rước đèn (verb) : To parade with lanterns

Múa lân : Lion dance

Múa rồng : Dragon dance

Ngắm trăng : To enjoy the moonlight

Phá cỗ : To serve out a mid-autumn festival cake and fruit

You can find out more similar articles in the category: Vietnamese by themes

We on social : Facebook

Leave a Reply