Vietnamese vocabulary by colors theme

Vietnamese vocabulary by colors theme

Continuing the series of Vietnamese vocabulary by theme, today Vietnamese 24h will gather for you a list of vocabulary about a familiar theme in our lives, it’s Vietnamese vocabulary by colors theme. Let’s start!

Vietnamese vocabulary by colors theme

Vietnamese vocabulary by theme of color

mau bac - silver

Màu bạc : Silver

mau cam - orange
Màu cam : Orange

mau den - black
Màu đen : Black

mau do - red
Màu đỏ : Red

mau do san ho - Coral
Màu đỏ san hô : Coral

mau do tham - Crimson
Màu đỏ thẫm : Crimson

mau do tim - Magenta
Màu đỏ tím : Magenta

mau kaki - Khaki
Màu kaki : Khaki

mau man chin - plum
Màu mận chín : Plum

mau nau - brown
Màu nâu : Brown

mau nau sam - maroon
Màu nâu sẫm : Marron

mau ngoc xanh bien - aquamarine
Màu ngọc xanh biển : Aquamarine

mau o liu - Olive
Màu ô liu : Olive

mau than chi - charcoal
Màu than chì : Charcoal

mau tim - purpleMàu tím : Purple

mau trang - white
Màu trắng : White

mau trang nga - ivory
Màu trắng ngà : Ivory

mau vang - yellow
Màu vàng : Yellow

mau xam - gray
Màu xám : Gray

mau xanh da troi - azure
Màu xanh da trời : Azure

mau xanh la cay - green
Màu xanh lá cây : Green

mau xanh la ma - Cyan
Màu xanh lơ : Cyan

mau xanh mong ket - teal
Màu xanh mòng két : Teal

mau xanh non chuoi - pea green
Màu xanh nõn chuối : Pea green

mau xanh nuoc bien - navy blue
Màu xanh nước biển : Navy blue

mau xanh duong sam - blue
Màu xanh dương sẫm : Blue

mau da bo - buff
Màu da bò : Buff

mau dong - bronze
Màu đồng : Bronze

mau nau do - russet
Màu nâu đỏ : Russet

mau vang mu tat - mustard
Màu vàng mù tạt : Mustard

mau do son - carmine
Màu đỏ son : Carmine

mau do hong - cerise
Màu đỏ hồng : Cerise

Written above is the most common Vietnamese vocabulary with words about color theme. You can also find out more similar articles in the following category: Vietnamese by themes

Refer : Langmaster

We on social : Facebook

 

Leave a Reply