Vietnamese vocabulary by men’s clothing theme

Vietnamese vocabulary by men’s clothing theme

Continuing the series of Vietnamese vocabulary by theme, today Vietnamese 24h will gather for you a list of vocabulary about a familiar theme in our lives. Let’s start!

Vietnamese vocabulary by men's clothing theme

Vietnamese vocabulary by men’s clothing theme

Ao ba lo - Tank top
Áo ba lỗ[ng]ao-ba-lo.mp3[/ng] : tank-top

Ao choang tam - Bathrobe
Áo choàng tắm[ng]ao-choang-tam.mp3[/ng] : Bathrobe

Ao gi le - Waistcoat
Áo gi lê[ng]ao-gi-le.mp3[/ng] : Waistcoat

Ao len - sweater
Áo len[ng]ao-len.mp3[/ng] : Sweater

Ao may o - Singlet
Áo may ô[ng]ao-may-o.mp3[/ng] : Singlet

Bo com le - Suit
Bộ com lê[ng]bo-com-le.mp3[/ng] : Suit

Ca vat - Tie
Cà vạt[ng]ca-vat.mp3[/ng] : Tie

Dep xo ngon - Flip-flops
Dép xỏ ngón[ng]dep-xo-ngon.mp3[/ng] : Flip-flops

Dong ho - Watch
Đồng hồ[ng]dong-ho.mp3[/ng] : Watch

Gang tay - Gloves
Găng tay[ng]gang-tay.mp3[/ng] : Gloves

Khan choang co - Scarf
Khăn choàng cổ[ng]khan-choang-co.mp3[/ng] : Scarf

Kinh - Glasses
Kính[ng]kinh.mp3[/ng] : Glasses

Kinh ram - Sunglasses
Kính râm[ng]kinh-ram.mp3[/ng] : Sunglasses

Mu luoi trai - Cap
Mũ lưỡi trai[ng]mu-luoi-trai.mp3[/ng] : Cap

No buom - Bow tie
Nơ bướm[ng]no-buom.mp3[/ng] : Bow tie

O - Umbrella
Ô[ng]o1.mp3[/ng] : Umbrella

Quan bo - Jeans
Quần bò[ng]quan-bo.mp3[/ng] : Jeans

Quan boi - Swimsuit
Quần bơi[ng]quan-boi.mp3[/ng] : Swimsuit

Quan lot - Underpants
Quần lót[ng]quan-lot.mp3[/ng] : Underpants

Quan sooc - Shorts
Quần soóc[ng]quan-sooc.mp3[/ng] : Shorts

Quan tui hop - Cargo pants
Quần túi hộp[ng]quan-tui-hop.mp3[/ng] : Cargo pants

That lung - Belt
Thắt lưng[ng]that-lung.mp3[/ng] : Belt

Vi - Wallet
Ví[ng]vi1.mp3[/ng] : Wallet

You can find out more similar articles in the category: Vietnamese by themes

Refer : Sunrise

We on social : Facebook

 

Leave a Reply