Phân biệt “chúng tôi” và “chúng ta”

Phân biệt “chúng tôi” “chúng ta”

Trong tiếng Việt, “chúng tôi” và “chúng ta” đều là hai đại từ nhân xưng ở ngôi thứ nhất số nhiều và bị nhầm lẫn rằng có ý nghĩa giống nhau. Tuy nhiên, “chúng tôi” và “chúng ta” có nhiều điểm khác biệt. Trong bài viết này, Tiếng Việt 24h xin được giới thiệu đến các bạn cách: Phân biệt “chúng tôi” và “chúng ta”.

Phân biệt “chúng tôi” và “chúng ta”

Ví dụ

Trong một cuộc họp gồm giám đốc và các nhân viên, người giám đốc trong ban lãnh đạo nói:

– Doanh thu công ty chúng ta tháng vừa rồi rất tốt. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ phát thưởng về các phòng.

Trong trường hợp này, vị giám đốc đã dùng cả “chúng ta” và “chúng tôi” làm đại từ nhân xưng trong câu. Nếu nhìn qua thì chúng ta sẽ thấy nghĩa của hai đại từ nhân xưng này giống nhau. Vậy, tại sao vị giám đốc lại dùng cùng trong một câu? Có phải vị giám đốc này muốn dùng từ đồng nghĩa không? Chúng ta cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa hai đại từ nhân xưng “chúng ta” và “chúng tôi” ngay sau đây nhé.

Cách dùng đại từ nhân xưng “chúng ta”

“Chúng ta” bao gồm cả người nói và người nghe trong một cuộc hội thoại. Như ở ví dụ trên, “chúng ta” theo lời vị giám đốc chính là nói toàn thể công ty – bao gồm cả ban lãnh đạo và các nhân viên.

Vậy, khi dùng đại từ nhân xưng “chúng ta” nghĩa là muốn chỉ đến đối tượng là cả người nói lẫn người nghe. Nói cách khác, đối tượng của “chúng ta” là tất cả những người có mặt tại cuộc hội thoại.

Cách dùng đại từ nhân xưng “chúng tôi”

Khác với “chúng ta”, “chúng tôi” chỉ bao gồm người nói và những người được người nói nhắc đến, thực hiện cùng một hành động với người nói (có thể những người này không tham gia cuộc hội thoại) nhưng không bao gồm người nghe. Như ở ví dụ trên, “chúng tôi” ở đây chỉ vị giám đốc đang nói và những người khác trong ban lãnh đạo công ty (không bao gồm các nhân viên). Ý muốn nói ban lãnh đạo công ty sẽ thưởng cho nhân viên.

Vậy, khi dùng đại từ nhân xưng “chúng tôi” nghĩa là muốn chỉ đến đối tượng là người nói và những người thực hiện chung hành động với người nói đó (không bao gồm người nghe). Người nghe ở đây chỉ tiếp nhận thông tin từ người nói trong cuộc hội thoại.

Trên đây là bài viết: Phân biệt “chúng tôi” và “chúng ta”. Mời các bạn xem các bài viết tương tự khác tại chuyên mục : Ngữ pháp tiếng Việt

We on social : Facebook

Leave a Reply