Tiếng Việt chủ đề email

Tiếng Việt chủ đề email

Chào các bạn trong bài viết này Tiếng Việt 24h sẽ giới thiệu tới các bạn những câu Tiếng Việt chủ đề email.

Tiếng Việt chủ đề email

lấy địa chỉ email

thay đổi địa chỉ email

trao đổi địa chỉ email

đăng ký một địa chỉ trong sổ địa chỉ

nhập địa chỉ

đặt sai địa chỉ

gửi email cho sai người

kiểm tra e-mail

nhận được một e-mail

bật cài đặt xác nhận đọc e-mail

đặt âm thanh tắt khi nhận được e-mail

mở e-mail

nhập tiêu đề

thêm chữ ký

gửi cho anh ấy một e-mail

gửi e-mail cho cô ấy các chi tiết

sử dụng một biểu tượng cảm xúc

đính kèm một tập tin vào thư

gửi một hình ảnh nén bằng e-mail

Tập tin này quá lớn để được đính kèm

mở tập tin đính kèm

gửi cho anh ấy một e-mail

CC một e-mail cho anh ấy

CC cô ấy

BCC anh ấy

trả lời vào thứ Sáu

quên trả lời e-mail

nhận được thư trả lời

bỏ qua e-mail của anh ấy

không thể gửi hoặc nhận thư

gửi lại thư

sử dụng trang gửi thư miễn phí

ghi tên tôi vào danh sách gửi thư

đăng ký một tạp chí thư

đăng ký một tạp chí thư

nhận thư rác

nhận thư có vi-rút

mở thư rác

chặn thư rác

bị làm phiền bởi thư rác

Thư này bị cắt xén

vô tình xóa một email quan trọng

xem e-mail công ty trên máy tính ở nhà

Trên đây là nội dung bài viết : những câu giao tiếp theo chủ đề email. Mời các bạn tham khảo các bài viết tương tự trong chuyên mục : Tiếng Việt giao tiếp.

We on social : Facebook

 

Leave a Reply