Tiếng Việt chủ đề việc làm thêm

Tiếng Việt chủ đề việc làm thêm

Chào các bạn trong bài viết này Tiếng Việt 24h sẽ giới thiệu tới các bạn những câu Tiếng Việt chủ đề việc làm thêm.

Tiếng Việt chủ đề việc làm thêm

không có công việc ổn định

tìm kiếm một công việc bán thời gian

xin việc bán thời gian

có một công việc bán thời gian

làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi

làm việc bán thời gian

đăng ký với một chỗ làm việc tạm thời

làm việc cho một chỗ làm việc tạm thời

làm tạm thời

làm nhân viên liên lạc

kinh doanh thêm trên Internet ngoài công việc chính

làm nhân viên bán hàng như nghề tay trái

bận làm việc bán thời gian

làm việc bán thời gian trong khi học

cân bằng việc học với công việc bán thời gian

nhận được 1.100 yên mỗi giờ

Trên đây là nội dung bài viết : những câu giao tiếp theo chủ đề việc làm thêm. Mời các bạn tham khảo các bài viết tương tự trong chuyên mục : Tiếng Việt giao tiếp.

We on social : Facebook

 

Leave a Reply