Cách sử dụng từ từng trong tiếng Việt

Cách sử dụng từ từng trong tiếng Việt

Chào các bạn, trong bài viết này Tiếng Việt 24h xin được giới thiệu tới các bạn: Cách sử dụng từ từng trong tiếng Việt.

Cách sử dụng từ từng trong tiếng Việt

Cách dùng 1 :

Vị trí của từ trong câu :

Là danh từ.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Chỉ một lượng, một khoản cụ thể nào đó mà cả người nói và người nghe đã biết.

Chú ý:

+”Từng” có thể được thay thế bằng “ngần” / “chừng”.

+”Từng” luôn phải kết hợp với “ấy” / “đó” / “này”.

Ví dụ:

Anh ta đã từng đó tuổi rồi mà vẫn còn phải sống bám vào ba mẹ.

Phải làm từng ấy việc thì biết đến bao giờ mới được ra về.

Tôi đã mua từng ấy tiền sách.

Cậu đã lớn từng này rồi mà vẫn chưa biết nấu cơm à?

Một mình tớ sao ăn hết được từng ấy đồ ăn?

Cách dùng 2 :

Vị trí của từ trong câu :

Là phó từ, được đặt trước động từ hoặc tính từ.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Diễn tả một hành động hoặc một trạng thái mà ai đó đã nếm trải qua ít nhất một lần trong quá khứ.

Chú ý: Có thể sử dụng các hình thức kết hợp sau : đã từng; chưa từng (không có kinh nghiệm, không nếm trải một việc gì đó từ trước đến giờ).

Ví dụ:

Tôi từng đi đến Nhật Bản một lần.

Tôi đã từng xem bộ phim ấy. Nó thật sự rất thú vị.

Tôi chưa từng ăn món này bao giờ.

Tôi chưa từng gặp ông ấy.

A: Cậu từng đọc quyển sách này chưa?
B: Chưa, tớ chưa từng đọc nó.

Cách dùng 3 :

Vị trí của từ trong câu :

Là lượng từ.

Ý nghĩa và ví dụ :

Ý nghĩa: Diễn tả lần lượt theo thứ tự các đơn vị riêng lẻ của một tập hợp nào đó.

Chú ý: Có thể sử dụng các hình thức kết hợp sau : từng…một; lần lượt (…) từng…một.

Ví dụ:

Ông ấy trao giải thưởng cho từng thí sinh.

Thầy giáo trả lời từng câu hỏi của học sinh.

Tôi bước từng bước một lên bậc thang.

Cô ấy bắt tay và cảm ơn từng người một vì đã giúp đỡ mình.

Trước khi đi, cậu ấy nói lời tạm biệt với từng người một trong lớp.

Tôi tiến hành làm lần lượt từng việc một.

Mời các bạn cùng tham khảo các cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt, cách dùng các từ tiếng Việt khác trong chuyên mục : ngữ pháp tiếng Việt

We on social : Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply