Câu mệnh lệnh trong tiếng Việt

Câu mệnh lệnh trong tiếng Việt

Trong bài viết này, Tiếng Việt 24h xin được giới thiệu đến các bạn: Câu mệnh lệnh trong tiếng Việt. Cùng bắt đầu nhé!

Câu mệnh lệnh trong tiếng Việt

Cách sử dụng

– Câu mệnh lệnh được dùng để sai khiến, yêu cầu hoặc ra lệnh cho người khác làm hay không làm việc gì đó.

– Ví dụ:

Đừng nói chuyện nữa.

Cẩn thận đó.

Em vào đi.

Ăn nhanh lên đi. Coi chừng trễ học bây giờ.

Cút đi!

Cấu trúc

– Khi sai khiến, yêu cầu, ra lệnh cho người khác làm việc gì đó:

(Chủ ngữ) + động từ + (đi) 

Hãy + động từ + đi

Ví dụ:

Cũng trễ rồi, cậu về đi.

Đợi đã!

Cứ tự nhiên đi.

Trật tự nào!

Mau dậy đi!

Hãy nói sự thật cho mọi người nghe đi.

Hãy thôi đi!

– Khi sai khiến, yêu cầu, ra lệnh cho người khác không làm việc gì đó:

(Chủ ngữ) + không được + động từ  

(Chủ ngữ) + đừng + động từ

Ví dụ:

Cậu không được đi!

Không được nói chuyện này cho cậu ấy biết.

Các em không được vào trong.

Nguy hiểm đó! Đừng chạm vào!

Món này bị thiu rồi. Đừng ăn.

Em đừng có đến trễ đó.

Mời các bạn xem các bài viết tương tự khác trong chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Việt

We on social : Facebook

Leave a Reply