Everyday Vietnamese phrases on brushing teeth

Everyday Vietnamese phrases on brushing teeth

Hi veryone ! in this category Tiengviet24h will introduce you common Vietnamese phrases which are used in our daiyly activity. Let’s start with today’s topic : Everyday Vietnamese phrases on brushing teeth.

Everyday Vietnamese phrases on brushing teeth

đánh răng 3 lần một ngày
brush my teeth 3 times a day

đánh răng sau mỗi bữa ăn
brush my teeth after every meal

đánh răng ngay sau khi ăn
brush right after eating

lấy bàn chải đánh răng
hold my toothbrush

mở nắp hộp kem đánh răng
uncap the toothpaste

làm ướt bàn chải đánh răng bằng nước
moisten my toothbrush with water

bóp kem đánh răng
squezee toothpaste

lấy kem đánh răng vào bàn chải đánh răng
put tootpaste on my tootbrush

dùng kem đánh răng có flo
use toothpaste with flouride

đưa bàn chải đánh răng lên xuống
move my toothbrush up and down

di chuyển bàn chải đánh răng qua trái qua phải
move my toothbrush right and left

đánh răng kĩ càng
brush my teeth carefully (hardly)

đánh răng hàm trên (hàm dưới) trước
brush my upper (lower) teeth first

bắt đầu đánh hàm răng bên trái
start with my upper left molars

đánh mặt trong của răng
brush the back of my teeth

xỉa răng
floss my teeth

sử dụng bàn chải kẽ răng để làm sạch giữa răng của tôi
use an interdental brush to clean between my teeth

xoa bóp nướu
massage my gums

bịt miệng
gag

rót nước vào cốc
pour water in a cup

súc miệng
rinse my mouth, rinse out my mouth

nhổ nước súc miệng vào bồn
spit water in a sink

rửa bàn chỉa đánh răng
rinse my tootbrush

lau khô miệng
dry my mouth

đặt lại bàn chỉa đánh răng vào giá
put my toothbrush back in the rack

đặt bàn chỉa đánh răng vào cốc
put my tooth brush in a cup

dùng một cái bàn chải đánh răng mới
use a new toothbrush

sử dụng bàn chải điện
use an electric toothbrush

súc miệng bằng nước súc miệng
gargle with a mouthwash

dùng gương để nhìn vào bên trong của răng
use a mirror to see the back of my teeth

Above is Everyday Vietnamese phrases on washing up (one’s face). Let’s see other similar post on category : Vietnamese phrases.

We on social : Facebook

 

Leave a Reply