Everyday Vietnamese phrases on computer

Everyday Vietnamese phrases on computer

Hi veryone ! in this category Tiengviet24h will introduce you common Vietnamese phrases which are used in our daiyly activity. Let’s start with today’s topic : Everyday Vietnamese phrases on computer.

Everyday Vietnamese phrases on computer

biết nhiều về máy tính
know a lot about computers

là một chuyên gia máy tính
be a computer expert

là một người nghiện máy tính
be a computer nerd

sử dụng máy tính để bàn
use a desk-top computer

sử dụng đầy đủ công dụng của máy tính
make full use of my computer

ngồi trước máy tính
sit at my computer

bật máy tính
turn on my computer

khởi động máy tính
start my computer; boot up my computer

Máy tính này mất nhiều thời gian để khởi động
This computer takes long to boot up

Máy tính này khởi động nhanh
This computer is quick to start

làm việc trên máy tính
work on a computer

vận hành máy tính
operate a computer

Máy tính chậm
My computer is slow

tắt máy tính
turn off my computer; shut down my computer

khởi động lại máy tính
restart my computer

buộc khởi động lại
force a restart

kết nối máy in với máy tính
hook up a printer to my computer

kết nối trung tâm và thiết bị đầu cuối với một dây cáp
connect the hub and the terminal with a cable

mua một chiếc máy tính mới
buy a new computer

thiết lập một chiếc máy tính mới
set up a new computer

khởi động máy tính
initialize my computer

ghi đĩa CD vào máy tính
burn a CD on my computer

ghi dữ liệu trên CD-R
burn the data on a CD-R

thay đổi hình nền
change the wallpaper

tải hình nền
download a wallpaper

cập nhật phần mềm diệt virus
update the anti-virus software

nhập dữ liệu; dữ liệu đầu vào
enter data; input data

gõ bàn phím
type on the keyboard

gõ nhanh
type quickly

gõ với tốc độ kinh hoàng
type at a terrific speed

tiếng ồn trên bàn phím
clatter on the keyboard

loại cảm ứng
touch-type

sử dụng các ký tự đơn
use single-byte characters

sử dụng các ký tự đôi
use double-byte characters

lưu dữ liệu
save the data

chia sẻ dữ liệu
share the data

cập nhật dữ liệu
update the data

sắp xếp dữ liệu
sort out the data; arrange the data

sao lưu dữ liệu
back up the data

tạo một bản sao lưu
make a backup copy

khôi phục dữ liệu
restore the data

đưa dữ liệu vào thùng rác
throw away the data into the recycle bin

làm sạch thùng rác
empty the recycle bin

lấy dữ liệu từ đĩa CD
take the data from a CD

lưu dữ liệu trên CD [Thiết bị lưu trữ USB]
save the data on a CD [USB memory device]

đổi tên một tập tin
rename a file

mở 1 tập tin
open a file

tổ chức các tập tin
organize the files

lưu một tập tin
save a file

xóa một tập tin
delete a file

sao chép một tập tin
copy a file

đặt một tập tin vào một thư mục
put a file in a folder

kiểm tra tính chất của tập tin
check the property of the file

nén một tập tin
compress a file

giải nén tập tin
decompress the file

chèn một tiêu đề và chân trang trong một tập tin
insert a header and a footer in a file

đóng tập tin
close the file

cài đặt phần mềm
install a software

nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất
upgrade my software to the latest version

Trình duyệt này tương thích với Mac
This browser is Mac-compatible

Phần mềm này xử lý các ký tự tiếng Nhật
This software handles Japanese characters

cài đặt phần mềm diệt virus
install anti-virus software

chạy phần mềm diệt virus
run anti-virus software

quét máy tính để tìm virus
scan my computer for a virus

Máy tính bị nhiễm virus
My computer got infected with a computer virus

loại bỏ virus
get rid of the virus

mở một cửa sổ
open a window

đóng cửa sổ
close the window

chuyển sang cửa sổ khác
switch to another window

thu nhỏ cửa sổ
minimize the window

tối đa hóa cửa sổ
maximize the window

thu nhỏ cửa sổ
make the window smaller

Ổ cứng bị hỏng
The hard disk crashed

kiểm tra dung lượng ổ cứng
check the hard disk space

Có đủ dung lượng trong ổ cứng
There is enough space in the hard disk

cài đặt ổ cứng khác
install another hard disk

Máy tính có ổ cứng 320 GB
My computer has a 320 GB hard disk

dọn ổ cứng
clean up a hard disk

Máy tính còn ít bộ nhớ
My computer has little memory left

tăng bộ nhớ
increase the memory

Tốc độ xử lý cao
The processing speed is high

nhấp chuột
click

nhấp chuột trái
left-click the mouse

nhấp chuột phải vào một biểu tượng
right-click an icon

nhấp đúp chuột vào một biểu tượng
double-click an icon; double-click on an icon

định vị con trỏ trên một biểu tượng
position the pointer over an icon

cuộn một trang
scroll a page

di chuyển lên
scroll up

di chuyển xuống
scroll down

di chuyển cửa sổ bằng chuột
scroll the window with the mouse wheel

kéo một biểu tượng
drag an icon

kéo một thư mục vào giao diện
drag a folder to the desktop

kéo và thả tập tin vào thư mục khác
drag and drop a file into another folder

di chuyển con trỏ bằng bàn di chuột
move the pointer with the touchpad

Con trỏ không di chuyển như tôi muốn
The pointer doesn’t move as I want

Giao diện của máy tính tôi rất bừa bộn
My desktop is cluttered

tổ chức giao diện
organize the desktop

tạo một lối tắt đến chương trình trên máy tính để bàn
create a shortcut to the program on the desktop

tạo một thư mục
make a folder

cài đặt chương trình trên máy tính
install a program on my computer

Quá trình cài đặt đã hoàn tất
The installation is complete

nhập mật khẩu
enter my password

quên mật khẩu
forget my password

chọn phông chữ
select the font

làm cho kích thước phông chữ lớn hơn
make the font size larger

thay đổi màu chữ
change the font color

chọn màu chữ
select the font color

làm cho phông chữ đậm [in nghiêng]
make the font bold [italic]

gạch chân một từ
underline a word

in ra một tập tin
print a file; print out a file

cài đặt máy in
set the printer settings

in màu
print in color

in ở mặt sau của giấy đã sử dụng
print on the back side of used paper

in hai mặt
do double-sided printing

hết mực
runout of the toner

thay hộp mực
replace the ink cartridge

quét ảnh vào máy tính
scan a picture into the computer

nhấn phím ctrl và phím s cùng nhau
press the control key and the s key together

sao chép và dán một loạt các chữ cái
copy and paste a series of letters

xác định phạm vi
specify the range

kéo chuột và tô sáng các từ
drag the mouse and highlight the words

hoàn tác thay đổi
undo the change

tìm kiếm toàn văn bản
do a full-text search

tìm kiếm lời nói đầu
do a prefix search

tìm kiếm kết
do a suffix search

tạo hình thu nhỏ của tài liệu
make a thumbnail of the document

tô màu cho tế bào
color the cell

trung tâm văn bản
center the text

làm cho văn bản hợp lý
make the text right-justified

chứng minh văn bản đúng
justify the text

chèn một dòng
insert a line

xóa một dòng
delete a line

vẽ một hình thể
draw a figure

vẽ đồ thị
draw a graph

mở một hộp văn bản
open a text box

làm cho lề rộng hơn
make the margin larger

sao chép định dạng
copy the format

thay đổi cài đặt
change the settings

kiểm tra chính tả tập tin
spell-check the file

xem một bộ phim
see a movie

chuyển đổi tập tin thành PDF
convert a file to PDF

cho đĩa vào ổ đĩa
insert a disk into the drive

Máy tính không hoạt động
My computer doesn’t work

Máy tính bị hỏng
My computer crashed

Màn hình đã đóng băng
The screen has frozen

mất dữ liệu
lose the data

xem bảng thông số
see the spec sheet

xem qua thông tin trợ giúp trực tuyến
look at the online help information

gọi cho trung tâm dịch vụ
call the service center

gọi cho trung tâm hỗ trợ kỹ thuật
call the technical support center

đăng ký kết nối internet cáp quang
sign up for optical fiber internet connection

tùy chỉnh máy tính
customize my computer

Máy tính này là hàng xách tay
This computer is portable

là người Mac
be a Mac person

thổi bụi khỏi bàn phím
blow the dust off the keyboard

Let’s see other similar post on category : Vietnamese phrases.

We on social : Facebook

 

Leave a Reply