Everyday Vietnamese phrases on iron

Everyday Vietnamese phrases on iron

Hi veryone ! in this category Tiengviet24h will introduce you common Vietnamese phrases which are used in our daiyly activity. Let’s start with today’s topic : Everyday Vietnamese phrases on iron.

Everyday Vietnamese phrases on iron

giặt là
iron

là quần áo
do the ironing

là áo
iron a shirt

cho chất hồ vải vào
put in heavy starch

là phẳng các nếp nhăn
get the wrinkles ironed out

cháy xém áo
scorch a shirt

sử dụng bàn ủi hơi nước
use a steam iron

bọc quần bằng một miếng vải khi ủi
cover my pants with a cloth when ironing

là ở nhiệt độ thấp
iron at a low temperature

ủi xong
finish the ironing

tắt bàn ủi
turn off the iron

gấp bàn đặt quần áo ủi
fold up an ironing board

mua loại áo giặt xong không cần là
buy a wash-and-wear shirt

Let’s see other similar post on category : Vietnamese phrases.

We on social : Facebook

 

Leave a Reply