Everyday Vietnamese phrases on reading newspapers

Everyday Vietnamese phrases on reading newspapers

Hi veryone ! In this category Tiengviet24h will introduce you common Vietnamese phrases which are used in our daiyly activity. Let’s start with today’s topic : Everyday Vietnamese phrases on reading newspapers.

Everyday Vietnamese phrases on reading newspapers

đi lấy báo
go to get newspaper

báo đã được giao đến
the newspaper has arrived

không nhận được báo
not get a newspaper

lấy báo buổi sáng từ hòm thư
take out the morning newspaper from my mailbox

đọc báo mỗi buổi sáng
read newspaper everymorning

ngồi trên ghế sofa và đọc báo
sit on the sofa reading newspaper

đọc báo trong lúc ăn sáng
read the newspaper while eating breakfast

đọc báo trong khi vẫn mặc đồ ngủ
read the newspaper in my pajamas

nằm dài trên sàn và đọc báo
lie on the floor reading the newspaper

dùng kính lúp để đọc báo
use a maganifying glass to read the newspaper

đăng ký nhận báo quốc gia
subcribe to a national newspaper

mở tờ báo ra
open my newspaper

đọc lướt qua tờ báo
skim (browse) through the newspaper

đọc lướt qua các tiêu đề
skim the headlines

đọc hết từng từ từng chữ
read every word

đọc những bài báo ở trang đầu
read the articles on front of page

đọc tin trang xã hội
read the society page

đọc trang tin thể thao
read the sports pages

bỏ qua chuyên mục thể thao
skip the sports section

kiểm tra danh sách phát sóng của TV
check TV listings

đánh dấu bằng màu đỏ những chương trình mình muốn xem
high light in red the shows I want to see

xem thời tiết hôm nay
check the weather today

xem cột bói
check the fortune-telling column

đọc lướt qua 1 cột
Look through a column

đọc chuyên mục người cần giúp đỡ
read job advertisement column

đọc một truyện tranh có 4 khung
read a four frame comic strip

đọc truyện dài kì
read a serial story

buồn bã, bực dọc vì một sandal
be upset about a scandal

cắt một bài báo ra
cut out an article

xé một trang
tear off a page

gấp 1 tờ báo gọn gàng/ cẩu thả
fold a newspaper neatly (sloppily)

để báo vào thùng tái chế
put a newspaper in recycling box

để báo vào trong cặp
put the newspaper in my bag

Viết thư gửi cho tờ báo
write a letter to a newspaper

làm đổ cà phê vào tờ báo
spill coffee on my newspaper

lướt qua các chuyên mục quảng cáo được chèn vào
browse through inserts ads

tìm tờ báo của 3 ngày trước
look for a 3-day-old newspaper

Above is Everyday Vietnamese phrases on reading newspapers. Let’s see other similar post on category : Vietnamese phrases.

We on social : Facebook

 

Leave a Reply