How to give opinions in Vietnamese

How to give opinions in Vietnamese

Hello everyone! In this post, Tiengviet24h will introduce to you: How to give opinions in Vietnamese. Let’s start!

How to give opinions in Vietnamese

Some useful sentences

+ Tôi / em / … nghĩ / thấy ~ (I think ~)
Example: Tớ nghĩ cậu ấy sẽ không đến đâu (I think he won’t come)

+ Tôi / em / … không nghĩ ~ (I don’t think ~)
Example: Em không nghĩ đó là ý kiến hay đâu (I don’t think it’s a good idea)

+ Tôi / em / … tin ~ (I believe ~)
Example: Tớ tin cậu ấy là người tốt (I believe he is a good person)

+ Tôi / em / … không tin ~ (I don’t believe ~)
Example: Em không tin anh ấy là người như vậy (I don’t believe he is such a person)

+ Theo tôi / em / … ~ (In my opinion ~)
Example: Theo tôi, chúng ta không nên tiếp tục dùng phương pháp này nữa (In my opinion, we shouldn’t use this method anymore)

+ Chắc / Chắc là ~ (Maybe ~)
Example: Chắc cậu ấy chỉ đùa thôi (Maybe he was just joking)

+ Hình như ~ (It seems ~)
Example: Hình như cậu ấy biết điều gì đó thì phải (It seems he knows something)

Some communication situations

Situation 1

A: Nè, hay bọn mình về đi. Đã trễ lắm rồi.
A: Hey, let’s go home. It’s too late.

B: Nhưng lỡ lát nữa cậu ấy tới không thấy chúng ta thì sao?
B: But what if he comes here and doesn’t see us?

A: Đã trễ như vậy rồi, chắc cậu ấy không tới đâu.
A: It’s too late, maybe he won’t come.

B: Hay bọn mình cứ đợi thêm chút nữa đi.
B: Let’s wait a little longer.

A: Thôi được rồi.
A: OK.

Situation 2

A: Cậu thấy cái đầm này thế nào?
A: What do you think about this dress?

B: Hừm, hình như hơi sặc sỡ thì phải.
B: Well, it’s a bit garish.

A: Vậy hả.
A: Really?

B: Cậu thử cái đầm ở đằng kia đi, tớ thấy nó đẹp hơn đấy.
B: Try the dress over there, I think it’s prettier.

Situation 3

A: Nè, sắp tới sinh nhật của Minh rồi đó. Tụi mình mua cái gì tặng cậu ấy đi.
A: Minh’s birthday is coming soon. Let’s buy something for her.

B: Được đó. Hay là mua khăn tay đi.
B: Sounds good. How about buying her a handkerchief?

A: Cậu ấy có nhiều khăn tay lắm rồi. Tớ nghĩ tụi mình nên tặng cho cậu ấy một món quà thật đặc biệt và độc đáo.
A: She has a lot of handkerchiefs. I think we should give her a special and unique present.

B: Nè, hay là tụi mình làm bánh kem tặng cậu ấy đi.
B: Hey, how about making a cake for her?

A: Ý hay đó. Nhưng mà hai đứa mình đâu có biết làm bánh kem.
A: That’s a good idea. But the two of us don’t know how to make a cake.

B: Thì mình cứ làm theo sách dạy nấu ăn là được thôi mà.
B: Just follow the cookbook.

Above is: How to give opinions in Vietnamese. We hope this post can help you improve your Vietnamese communication skills. Wish you all good study!

See other similar posts in category: speaking Vietnamese

We on social : Facebook

 

 

 

 

Leave a Reply