How to use đã in Vietnamese – Vietnamese grammar

How to use đã in Vietnamese – Vietnamese grammar

Hello everyone! In this post, we would like to introduce you to the lesson: How to use đã in Vietnamese – Vietnamese grammar.

How to use đã in Vietnamese - Vietnamese grammar

Position in sentence :

Is an adverb.

Meaning and example :

Meaning: Indicates an event, a state or an action that happened before a certain point of time (this point of time, if not marked by a specific time, will be considered as the present time).

Example:

Hôm qua, tôi đã không đi học.
Yesterday, I did not go to school.

Sáng nay trời đã mưa.
It rained this morning.

A: Con đã học bài chưa?
B: Vẫn chưa ạ. Bây giờ con sẽ học ngay đây.
A: Have you studied?
B: Not yet. I will study soon.

Tôi đã đọc cuốn truyện ấy hàng trăm lần rồi mà vẫn không thể hiểu được nội dung của nó.
I have read that comic book hundreds of times and still cannot understand its contents.

Ông ta đã từng là một người rất giàu có, nhưng do tiêu xài phung phí nên giờ đã thành một người nghèo.
He used to be a very rich person, but because of extravagant spending, he became a poor person.

Trước đây, tôi đã rất thích món ăn này nhưng không hiểu sao bây giờ lại không thích nữa.
I used to like this dish before, but somehow I don’t like it now.

A: Cậu đã đến Hà Nội lần nào chưa?
B: Tớ đã đến đó một lần rồi. Hà Nội thật sự rất đẹp.
A: Have you ever been to Hanoi?
B: I’ve been there once. Hanoi is really beautiful.

A: Trông anh quen lắm. Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải.
B: Vậy sao?
A: You look familiar to me. Looks like I’ve met you somewhere.
B: Really?

Tôi đã ăn cơm rồi mà vẫn còn thấy đói bụng.
I’ve eaten rice and I’m still hungry.

Tôi đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.
I fell in love with her at first sight.

Tối qua tớ đã chơi game cả đêm mà không ngủ nên sáng nay đã bị ba mẹ mắng.
Last night, I played games all night, so I was scolded by my parents this morning.

Đây là ngôi trường mà tôi đã từng học. Ngôi trường này đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp thời học sinh.
This is the school where I used to study. This school left me with lots of good memories of my student days.

See other Vietnamese grammar structures in category : vietnamese grammar

We on social : Facebook

Leave a Reply