Vietnamese vocabulary about the universe

Vietnamese vocabulary about the universe

Continuing the series of Vietnamese vocabulary by themes, today Tiengviet24h will introduce to you: Vietnamese vocabulary about the universe. Let’s start!

Vietnamese vocabulary about the universe

Some common words about the universe

Ngôi sao : Star

Chòm sao : Constellation

Hành tinh : Planet

Tiểu hành tinh : Asteroid

Thiên thạch : Meteorite

Dải ngân hà : Milky Way

Hố đen : Black hole

Hệ mặt trời : The Solar system

Mặt Trời : Sun

Sao Thủy : Mercury

Sao Kim : Venus

Trái Đất : Earth

Mặt Trăng : Moon

Sao Hỏa : Mars

Sao Mộc : Jupiter

Sao Thổ : Saturn

Sao Thiên Vương : Uranus

Sao Hải Vương : Neptune

Sao Diêm Vương : Pluto

Sao băng : Meteor

Sao chổi : Comet

Sao lùn trắng : White dwarf

Nhật thực : Solar eclipse

Nguyệt thực : Lunar eclipse

Chân không : Vacuum

Khí quyển : Atmosphere

Quỹ đạo : Orbit

Trọng lực : Gravity

Tàu con thoi : Space shuttle

Tàu vũ trụ : Spaceship

Vệ tinh nhân tạo : Satellite

Vật thể bay không xác định : Unidentified flying object

Người ngoài hành tinh : Alien

You can find out more similar articles in the category: Vietnamese by themes

We on social : Facebook

Leave a Reply