How to talk about the weather in Vietnamese

How to talk about the weather in Vietnamese

Hello everyone! In this post, Tiengviet24h will introduce to you: How to talk about the weather in Vietnamese. Let’s start!

How to talk about the weather in Vietnamese

Some useful sentences used to talk about the weather

You can learn some Vietnamese words about weather through the following post: Từ vựng tiếng Việt chủ đề thời tiết

+ Trời hôm nay thế nào? (What’s the weather like today?)

+ Chỗ anh / chị / cô / chú / … có mưa không?; Ngoài đó có mưa không?; Trong đó có mưa không?:These three sentences are used to ask for the weather at the place where the person you are talking to is currently living (usually used when talking on the phone). It’s mean “What’s the weather like at your place?” or “Is it raining at your place?”

+ Trời đang mưa / nắng (It’s raining / sunny)

+ Trời sắp mưa rồi (It’s going to rain)

+ Hết mưa rồi / Tạnh mưa rồi  (It stopped raining)

+ Mưa lớn quá (It’s heavy rain)

+ Nắng gắt quá (The sun is strong)

+ Nóng quá / Lạnh quá (It’s hot / cold)

+ Dự báo thời tiết nói ngày mai trời sẽ mưa / nắng (It’s forecast to rain / to be sunny tomorrow)

Some communication situations on the topic: Talking about the weather

Situation 1

A: A lô.
A: Hello

B: Minh hả? Lan đây.
B: Is that Minh? It’s me, Lan.

A: À Lan, có chuyện gì không?
A: Oh Lan, what are you calling about?

B: Tớ chỉ muốn gọi hỏi thăm cậu thôi. Cậu quen với chỗ ở mới chưa?
B: I just want to know how you’re doing. Did you get used to your new place?

A: Cũng quen rồi, chỉ có điều là ở đây mưa nắng thất thường lắm. Mới nãy trời còn đang nắng mà bây giờ đã mưa như trút nước rồi.
A: Yeah, but the weather is so erratic here. It was still sunny just now, but it’s raining cats and dogs now.

B: Mệt nhỉ.
B: That’s too bad.

Situation 2

A: Lại mưa nữa.
A: It’s raining again.

B: Trời mưa cả tháng nay rồi đó.
B: It has been raining for a month.

A: Đành chịu thôi, đang là mùa mưa mà.
A: It can’t be helped. It’s the rainy season.

B: Mưa như vậy thì đi đâu được chứ, ở nhà cho rồi.
B: We can’t go outside while it’s raining, let’s stay at
home.

Situation 3

A: Thôi chết, trời mưa rồi.
A: Oh no, it’s raining.

B: Làm sao đây, tớ không có mang theo dù.
B: What should I do? I didn’t bring an umbrella.

A: Tớ cũng vậy. Đành đợi hết mưa rồi về vậy.
A: Me too. We have to wait until it stops raining before we can go home. 

B: Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ không có mưa mà.
B: The weather forecast said there would be no rain today, but it’s raining now.

Above is: How to talk about the weather in Vietnamese. We hope this post can help you improve your Vietnamese communication skills. Wish you all good study!

See other similar posts in category: speaking Vietnamese

We on social : Facebook

 

 

Leave a Reply